Er du køn?

Danskfagligt forløb om køn, magt og sprog 

Hvorfor taler vi om ”12-tals piger”, ”tabermænd” og ”fuckbois”, og hvad er en ”feltmadras”, en ”rendemaske” og en ”hanrej”?
Hvad vil det sige ”at mande sig op”, og kan en kvinde også ”have nosser” eller være ”en vatpik”?
Og hvorfor knytter mange skældsord sig til køn og seksualitet?

Sproget er en del af vores kulturarv. I sproget ligger en særlig magt, som er med til at bestemme, hvad vi må – og nok især hvad vi ikke må. Sproget er med til at definere vores verden og sætte rammer for vores virkelighedsopfattelse. I sproget skabes og reproduceres ideen om ”det rigtige køn”.

Forløbet ”Er du køn?” giver eleverne en bevidstgørelse om det sprog, vi bruger om køn. I udstillingen ”Køn Redelighed” vil eleverne i genstande, historiske reklamer og fortællinger møde kønnede ord og begreber, som afspejler kønnenes kulturhistorie. Og vi vil sammen tale om, hvordan sprog kan være med til at opretholde og skabe stereotyper om køn, men også være med til at opløse disse.

Klik for at downloade elevmaterialet >>

Klik for at downloade lærervejledningen >>

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Loft for elever: 30 stk.
Klassetrin:
8.-10. klasse
Fag: Dansk og historie
Tid: 90 min.
Pris: 750,-

Book forløb

Tilknyttede objekter fra samlingen