Om KØN

KØN – Gender Museum Denmark ligger i Aarhus. KØN sætter fokus på kønskultur og debatterer kønsproblematikker, ligestilling, krop og seksualitet. Museets vision er at skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning; historisk, aktuelt og i fremtiden. Derfor beskæftiger KØN sig med kønnenes kulturhistorie i et bredere perspektiv og involverer alle på tværs af køn.