Job på KØN

Ledige stillinger på KØN annonceres løbende her på hjemmesiden. 

Stillingsopslag:

JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD

Brænder du for at formidle køn og ligestilling?

KØNs skoletjeneste tilbyder en bred vifte af undervisningsforløb om køn og ligestilling, kropskultur og seksualitet, historiebrug og demokrati til grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi søger en person, som vil være en del af museets skoletjeneste-team.

KØN er et museum om kønnenes kulturhistorie. Med oplevelsen i centrum vil museet være førende dialogskaber om kønnets betydning og skabe indsigt, engagere de besøgende og styrke viljen til et ligestillet samfund.

KØNs undervisningsforløb foregår i museets udstillinger og vægter et læringsrum, hvor dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Vi arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, idet vi ønsker at nuancere historien og skabe nye perspektiver og rum for refleksion. Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle forløb.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Assistance i museumsundervisningen
  • Medvirke til udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer
  • Medvirke til udvikling og afvikling af børneaktiviteter i skoleferier

Arbejdsopgaverne vil foregå i et tæt samarbejde med museets skoletjeneste-medarbejdere.

Vi søger en person, som

  • har en solid viden om og interesse for køn i et historisk samt nutidigt perspektiv, og som har mod på og lyst til at debattere køn og ligestilling
  • er imødekommende, udadvendt og i stand til at fange sit publikum
  • har gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation
  • arbejder struktureret og kan bevare overblikket, også i hektiske situationer
  • har gode samarbejdsevner og er i stand til at modtage feedback.

Stillingen er ledig 1. september 2021. Det er en forudsætning, at kandidaten er berettiget til 4 måneders løntilskud.

Ansøgning og CV sendes til as@konmuseum.dk senest mandag d. 9. august. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter.

Vi anbefaler alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge jobbet.