Job på KØN

Ledige stillinger på KØN annonceres løbende her på hjemmesiden. 

Brænder du for at formidle køn og ligestilling?
JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD


KØNs undervisningsteam tilbyder året rundt en bred vifte af forløb om køn og ligestilling, kropskultur og seksualitet, historiebrug og demokrati til grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi søger en person, som vil være en del af undervisningsteamet.

KØNs emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. KØN ønsker at skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om køn, ligestilling og mangfoldighed – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Museets undervisningsforløb foregår i museets udstillinger og vægter et læringsrum, hvor dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Vi arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, idet vi ønsker at nuancere historien og skabe nye perspektiver og rum for refleksion.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
– Varetagelse af undervisning
– Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer
– Udvikling og afvikling af børneaktiviteter i skoleferier

Arbejdsopgaverne vil foregå i et tæt samarbejde med museets ansatte, og du vil blive lært op, inden du står på egne ben som underviser.

Vi søger en person, som:
– har en solid viden om og interesse for køn i et historisk samt nutidigt perspektiv, og som har mod på og lyst til at debattere køn og ligestilling
– er imødekommende, udadvendt og i stand til at fange sit publikum
– har gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation
– arbejder struktureret og kan bevare overblikket, også i hektiske situationer
– har gode samarbejdsevner og er i stand til at modtage feedback.

Stillingen er ledig 1. marts 2021. Det er en forudsætning, at du er berettiget til 4 måneders løntilskud.

Ansøgning og CV sendes i en samlet pdf til undervisning@konmuseum.dk senest mandag d. 7. februar.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8.

For yderligere oplysninger, kontakt formidlingsinspektør Anna Svenning via mail as@konmuseum.dk.