Undervisning

Skoleklasser og deres lærere har gratis entré til museet når de booker et undervisningsforløb. Et undervisningsforløb koster 500-600 kr. og bookes under de forskellige forløb, hvor du også kan læse mere om indholdet.

Skoler i Aarhus kan få gratis forløb via ULF. Hvis I ikke kan booke den tid, der passer jer, er I velkomne til at kontakte os på kontakt@konmuseum.dk eller 25 45 45 10.

I er også velkomne til at besøge museet på egen hånd. Her er det gratis for alle, så længe man kommer som en samlet gruppe af både elever og lærere.

Hvis I ønsker komme på egen hånd er det vigtigt, at I melder jeres ankomst på forhånd, så vi kan give jer den bedst mulige oplevelse. Send en mail til kontakt@konmuseum.dk med dato, tidsrum og antal af elever og lærere. Læs om museets retningslinjer for besøg på egen hånd her.

KØN undervisning

KØN undersvisning tilbyder et læringsrum, hvor en dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale, flerstemmighed og refleksion er vigtige elementer.

Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle museets undervisningstilbud. Eleverne vil opleve, at de er historieskabte såvel som historieskabende. Målet er at skabe et rum, hvor eleverne har mulighed for at sætte de samfundsmæssige normer og værdier, de oplever, op mod kulturhistorien – for på den måde at give dem en oplevelse af kulturel forankring og historisk forandring.

Vi arbejder med inklusion, idéer om medborgerskab og socialt ansvar. Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt, at museet er i dialog med sin omverden og er åben over for udefrakommende idéer og tanker. Konkret betyder det, at vi løbende vil udvikle nye undervisningsforløb i samarbejde med skoler, andre kulturinstitutioner m.fl.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formidlingsinspektør, Anna Svenning: 25 45 45 11 undervisning@konmuseum.dk

Mad

Det er grundet pladsmangel desværre ikke muligt at spise medbragt mad på museet. Vi henviser til udearealet ved Mathilde Fibgers Have eller Dokk1.

Afbestillingspolitik

Afmelding af undervisningsforløb er gratis indtil en uge før. Ved afmelding mindre end en uge før, betales 50 % af prisen. Ved afbud mindre end 24 timer før betales det fulde beløb. Se vores aftalebetingelser. Vi glæder os til at se jer!

Læs mereLuk