Vision, mission og ansvarsområde

VISION
KØN vil være førende dialogskaber om kønnets betydning og skabe indsigt, engagere og styrke viljen til et ligestillet samfund.

MISSION
Med oplevelsen i centrum skaber museet nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om køn, ligestilling og mangfoldighed – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Museets ansvarsområde
Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie.

Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Museets geografiske ansvarsområde er landsdækkende.
Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nutid.

Museet skal med udgangspunkt i ansvarsområdet sikre kulturarv i Danmark og udvikle forståelse og betydning heraf i verden omkring os, lokalt såvel som internationalt.

Om museets nye ansvarsområde
Slots- og kulturstyrelsen anerkendte i maj 2016, at KØN – Gender Museum Denmark (dengang Kvindemuseet i Danmark) fik nyt ansvarsområde.

Museet blev grundlagt i 1982, hvor kvinders kultur og historie var stærkt underbelyst. I de forløbne årtier har museet indsamlet væsentlig dokumentation for kvinders hverdagsliv såvel som kvinders aktive medvirken i samfundsudviklingen.

Meget er sket siden i relationen mellem de to køn. Også mænds roller og funktion i samfundet har ændret sig markant. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Derfor vil museet KØN fremover beskæftige sig mere bredt med kønnenes kulturhistorie og involvere alle på tværs af køn.

KØN har det grønne miljømærke ‘Green Attraction’
KØN er blandt de første attraktioner med det grønne miljømærke Green Attraction, som skal inspirere til udvikling af bæredygtige oplevelser. Det betyder, at museet arbejder aktivt med at spare på naturens ressourcer og reducere vores CO2 udledninger. Det gør vi blandt andet ved at måle og regulere vores vand- og energiforbrug, og ved at stræbe efter genanvendelse og bæredygtige alternativer i alle afdelinger fra udstillinger til café.

Green Attraction er brancheforeningen HORESTAs målrettede miljømærke. Læs mere om Green Attraction