Information om COVID19 og situationen på Kvindemuseet

08.04.2020

Information om COVID19 og situationen på Kvindemuseet

Kvindemuseet er lukket for publikum pga. coronavirussen.

Kvindemuseet har hjemsendt næsten alle medarbejdere. Selv når museet igen må slå dørene op igen, er det ikke til at sige, i hvilket omfang corona-krisen får indflydelse på både udenlandske og danske gæster, der plejer at komme på museet henover sommeren og i efteråret.

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch udtaler:

”Siden 11. marts har næsten samtlige medarbejdere været hjemsendt – nogen kan arbejde hjemmefra, men langt fra alle. Vi ser naturligvis på, i hvilket omfang, museet kan benytte sig af de nuværende hjælpepakker. Vores indtægter via entré, events og café udgør trods alt en stor del af museets samlede driftsbudget, så jeg er bekymret ift. den langsigtede udvikling. Fra 9. marts – 9. juni forventer vi et samlet indtægtstab på knap en mio kr. Planlagte investeringer og ansættelser er sat på pause, men omvendt skal vi være klar, når vi engang kan åbne igen. Jeg er ret sikker på, at dette radikalt kommer til at ændre måden, vi driver museum på.”

Kvindemuseet er en platform, der rækker ud over museets fysiske bygning. Så under nedlukningen vil museet gøre sig ekstra umage for at formidle kulturhistorie med fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed via undervisningblog og sociale medier.

For yderligere information, læs kommentaren her eller kontakt museumsdirektør Julie Rokkjær Birch: 25454523 

Videohilsen:

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up