Demensomvisning

Museumsbesøg for folk med demens

KØN er et demensvenligt museum. Det betyder, at dele af vores personale er blevet undervist i hvordan, demensramte kan hjælpes i forskellige situationer. Vi har udviklet et forløb på museet, der henvender sig til demensramte og deres pårørende. Her gives der plads til at erindre egen barndom og ungdom og lytte til hinandens fortællinger.

Forløbet tager udgangspunkt i to hovedpersoner, der var børn og unge i 1950’erne og 1960’erne og deres livshistorier. Undervejs vil deltagerne se på billeder, lytte til formidlerens fortællinger om hovedpersonerne og have gamle genstande i hænderne. Afslutningsvis går vi på opdagelse i udstillingen Pigernes og drenges historier, hvor der vil være gensyn med tøj og legesager fra perioden.

Besøget er planlagt til at vare en time, men kan hovedet ikke rumme mere, er man velkommen til at tage en pause i vores hyggelige café med kaffe og kage. Har man derimod ikke fået nok, er der også mulighed for at blive i udstillingen efter forløbets afslutning.

Max antal deltagere: 16. Da museet har til huse i den gamle rådhusbygning, er der desværre ikke adgang for kørestolsbrugere i udstillingen.

Museet udbyder dette forløb gratis, da der er er indgået en partnerskabsaftale med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Skriv en mail til vores formidlingskoordinator Pernille Albrechtsen på pernille@konmuseum.dk, hvis du er interesseret i at booke forløbet. Lav også en aftale med vores gæsteservice, hvis I ønsker at besøge caféen i forbindelse med forløbet på irene@konmuseum.dk.