Grundloven, rager den mig?!

Om demokrati, medborgerskab og ligestilling før, nu og i fremtiden

Hvorfor var 1800-tallets demokrati ikke for alle? Grundloven – hvad har den med mig at gøre? Og kan vi tage demokratiet for givet? Forløbet Grundloven, rager den mig?! handler om inklusion og eksklusion i demokratiet før, nu og i fremtiden.

Forløbet har til formål at bidrage til et demokratisk medborgerskab hos eleverne, hvor de reflekterer over de pligter, privilegier og muligheder, som demokratiet medfører.
Eleverne vil opleve, at:
• demokrati ikke blot er en styreform, men også et fællesskab
• demokrati i sin oprindelige form var for de få
• demokratiet aldrig har været og ikke er en statisk, på forhånd fastlagt form
• demokratiet spejler befolkningen og derfor kræver aktiv deltagelse for at kunne fungere
• demokratiet ikke kan tages for givet.

KØN har til huse i Aarhus’ gamle rådhus, som er opført i 1857. Den gamle byrådssal, som rummer fortællinger om demokratiske debatter og om demokratiets inklusion og eksklusion, danner rammen for undervisningen, og bygningens historie og rummets betydning inddrages undervejs.

I byrådssalen har vi først en samtale med de unge om deres oplevelse med demokrati og medbestemmelse. Herefter møder eleverne gennem et rollespil 1800-tallets demokratidebat. Ved hjælp af historiske kilder debatterer de: Hvem skal inkluderes, og hvem skal ekskluderes? Eleverne danner grupper af ligesindede og skriver grundlovstaler, som skal overbevise tilhørerene om, at netop deres syn på demokrati er det rigtige.

Grundloven, rager den mig?! er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag, men kan også fungere i blot det ene af de to fag.

Forløbet egner sig bedst til en klassestørrelse på minimum 12 elever. Kommer du med færre elever end 12, foreslår vi, at du vælger et andet forløb.

Læs mere om forløbet i lærervejledningen.
Til forløbet er også knyttet et elevmateriale, som man kan vælge at benytte til før- og efter museumsbesøget:

Elevmateriale

De 7 f’er

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.


Klassetrin: 8.- 10. klasse
Fag: Historie og samfundsfag
Tid: 90 minutter
Pris: 600,-

Book forløb