Verdenspoesi

27. august 2011 - 15. januar 2012

Verdenspoesi

27. august 2011 - 15. januar 2012

Udstillingen handler om skønhedserfaring. Den erfaring man kan få på tværs af kulturer – en erfaring af, at der er noget, som har værdi i sig selv.

Bettina Winkelmanns billeder tager udgangspunkt i indtryk, hun har fået gennem flere ophold i Damaskus, hvor hun med sine farver har forsøgt at indfange byens skønhed:

Gadens mure er dystre, dørene afvisende. Men én står på klem og afslører indre rum. Man får et glimt af paradisisk skønhed.

I lag på lag af farver og brudstykker af mønstre viser billederne sig og fanger lys og stemning oplevet i Damaskus. Men denne skønhed er ikke kun byens, den er universel.

Til billederne tilføjer filosoffen Dorthe Jørgensen små filosofiske tekster, som ikke kommenterer billederne, men i sig selv beskriver skønhedserfaringen ud fra filosofiske tanker. Teksterne bliver tankebilleder, som krydser tænkning og digtning.

Udstillingen bliver således en dialog mellem kunst og tænkning omkring begrebet skønhed.

Tilknyttede objekter fra samlingen

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up