STOP! – Unges perspektiver på kønsrelateret vold

5. marts – 15. juni 2020

STOP! – Unges perspektiver på kønsrelateret vold

5. marts – 15. juni 2020

Kærestevold, digitale sexkrænkelser, hadforbrydelser og samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Alt sammen begreber, som i de seneste år har fyldt i den offentlige debat og i oplysningskampagner rettet mod unge. Begreber, som kan samles under overskriften kønsrelateret vold.

Hvad er det for nogle normer for køn og seksualitet, som gør, at så mange årligt udsættes for krænkelser, fysisk eller psykisk vold? Hvilke tanker gør unge sig om kønsrelateret vold, og hvilke bud på forebyggelse kan de komme med? Og kan det lykkes at få unge til – via kunsten som udtryk – at formidle til andre unge, så der skabes en større bevidsthed om den kønsrelaterede volds mange ansigter?

EU-projektet DECIDESPreventing Gender Based Violence – the youth’s outlook har spurgt omkring 75 unge om ovenstående. Sammen med kunsterne Tanja Nellemann Poulsen og Lise Skou har de unge produceret en række billboards med deres tanker om kønsrelateret vold. Det er der kommet udstillingen STOP! ud af.

Projektet, der er et EU-finansieret samarbejde mellem Kvindemuseet og tre NGO’er i Rumænien og Spanien, vil øge unges opmærksomhed på kønsrelateret vold, dets grunde og konsekvenser.