Simple piger og flinke fruer

07. februar - 30. december 2006

Simple piger og flinke fruer

07. februar - 30. december 2006

Kvindehjælpen og dens institutioner gennem 100 år

Kvindehjælpen blev grundlagt af den århusianske præstefrue Ellen Schepelern den 6. februar 1906. Siden har foreningen til stadighed udvidet sit virkeområde. Den selvejende institution, nu med navnet Jysk Børneforsorg/Fredehjem, driver i dag 29 institutioner.

Foreningens oprindelige formål var – ud fra et kristent grundlag – at tage vare på unge kvinder, der var kommet på kant med tidens normer.

Ellen Schepelern indså hurtigt, at det var nødvendigt at have faciliteter, så man kunne tilbyde de unge kvinder såvel arbejde som bopæl.

I løbet af få år oprettede foreningen derfor en række hjem i Århus og i sognene omkring byen, hvor utilpassede unge kvinder og ugifte mødre og deres spædbørn kunne bo og arbejde samtidig med, at der blev holdt opsyn med dem. I 1920’erne spredtes virkeområdet til Midt- og Sønderjylland.

Arbejde og disciplinering i form af et stramt dagligt program fra tidlig morgen til sen aften udgjorde grundelementerne i opdragelsesprincipperne. Det samme gjorde brugen af opbyggelig højtlæsning, salmesang og kirkegang. Målet var at opdrage de unge kvinder til kristne mennesker og nyttige samfundsborgere. De skulle oplæres til at blive dygtige tjenestepiger, som kunne sendes ud i private hjem. Pigerne modtog derfor undervisning i forskelligt husligt arbejde som rengøring, madlavning, vask, strygning og syning og oplærtes desuden i malkning og have- og markarbejde. Et væsentligt element i opdragelsen var også at vænne pigerne til properhed og sirlighed i deres klædedragt og med deres person.

Op gennem 1900-tallet dannede institutionerne ramme om mange skæbner, mange historier. For nogle gik det godt, for mange gik det skidt. På udstillingen følger vi 25 af de kvinder, der op gennem århundredet blev anbragt på Kvindehjælpens institutioner. Skildringen af livet på institutionerne op gennem århundredet suppleres på udstillingen med et righoldigt fotomateriale og genstande, der tilsammen fortæller historien om en tid, hvor indespærring og streng disciplin var tidens løsning på at omvende de ubekvemme problembørn til kristne og samfundsnyttige medborgere.

Tilknyttede objekter fra samlingen