Rollemodeller

23. august 2008 - 28. februar 2009

Rollemodeller

23. august 2008 - 28. februar 2009

Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund.

Gennem et korps af rollemodeller, som startes op i 2007, indsamles livshistoriske interviews og genstande, som formidles i en udstilling om kvinder med anden etnisk baggrund, barndom langt fra Danmark og voksenliv lige midt blandt os.

Udstillingen udgår fra projekt om Rollemodeller, som støttes af Integrationsministeteriet.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up