Prostitution og trafficking

02. september 2006 - 23. marts 2007

Prostitution og trafficking

02. september 2006 - 23. marts 2007

Prostitution
Gennem personskildringer kommer publikum omkring mange aspekter af prostitution: du møder kunden, du kommer med ind hos en voksen prostitueret, som giver interview på bordellet, og du kan høre den grænsesøgende unge, som bytter kontakt og materielle goder med lidt sex uden reelt at sælge. Disse historier er spundet over flere virkelige personhistorier og er indbygget i udstillingen som filmoptagelser, hvor skuespillere genspiller interviews med kunder, prostituerede og unge, omgivet af tableauer.

Udstillingen forener fakta med indsigt i en for mange lukket verden. Den giver stof til refleksion uden formaninger og manipulation. Dog er udstillingens sigte at medvirke til at sætte kritisk spot på hvor, hvordan og hvorfor nogle danskere køber sex af andre. Samtidig forsøger udstillingen at aflive myter, som præger mange danskere, når der tales om prostitution.

Trafficking
Udstillingens andet fokus er trafficking (handel med kvinder til prostitution). Her trækkes paralleller mellem hvid slavehandel i udvandringerne til Amerika for over 100 år siden og misinformation og udnyttelse af piger og unge kvinder i dag, som har lyst til at rejse fra den fattige del af verden til eksempelvis Danmark. Handlede kvinder, som tvinges til prostitution, lever under slavelignende forhold. Der er desværre mange penge i kvindehandel, og en kvinde kan sælges igen og igen. Udstillingen hævder, at det er muligt at drive forretning med kvinder over landegrænser, fordi bagmænd, ruffere og alfonser lukrerer på traditioner, dobbeltmoral og berøringsangst omkring prostitution, og fordi der stadig på verdensplan hersker ekstreme kønsspecifikke, økonomiske uligheder.
Mere om trafficking, en historie om hvid slavehandel og om menneskehandel i Århus 2004.

Find undervisningsmateriale og læs mere om prostitution og trafficking her

I udstillingen indgår videoer fra MTV, som kan downloades på www.mtvexit.org.

Udstillingen er støttet af 3f og LO