Livsbilleder – Kvindesyn

16. maj - 16. august 2009

Livsbilleder – Kvindesyn

16. maj - 16. august 2009

Kvindelige kunstnere indenfor den naivistiske tradition
16. maj – 16. august 2009

Udstillingen Livsbilleder – Kvindesyn er en form for tidsmæssigt tværsnit af kunstretninger, generationer og udtryksformer. Det har handlet om at sikre en række forskellige udtryksformer indenfor den samme udstillingsmæssige ramme, så der for beskuerne opstår et dialog- og reflektionsrum.

Udstillingen viser maleri, skulptur og foto, der spænder fra det område, man kalder naivistisk udtryk til andre former, hvor det figurative går over i det abstrakte. Der er også udtryksformer, der spænder fra realismen over moderne brug af symbolske og surrealistiske måder til senmoderne ekspressionistiske formsprog og videre til en satirisk realisme.

Udstillingen spænde fra det meget lette og optimistiske til mere tunge og filosofiske overvejelser over eksistens, liv-død og til skarpe sarkastiske kommentarer til magtstrukturer, hvad enten det er i det nære mellem enkelte mennesker eller i de overgreb autoritære og religiøse stater eller institutioner udøver.

Her præsenteres spændvidden i et nedslag ti år efter, vi rundede både et århundred og et årtusindeskifte. Hvad er der på kunstscenen af livsbilleder og hvordan bruger mange forskellige kvindelige kunstnere disse livsforståelser til at lave billeder, som vi møder, tager stilling til, nyder, bliver påvirket af eller bruger som spejl for at prøve forstå os selv eller vores tid.

Kunstnernes udtryk arbejder med mange begreber som skønhed – grimhed, godt – ondt, liv – død, det fuldkomne overfor det ufuldkomne, natur – kultur, det sete overfor det usete, samfund – overfor den enkelte, samspil – modspil i interaktion er. Listen kan gøres uendelig i de forhold, kunsten kan arbejde med, når den vil mere end blot at være dekorativ, behagelig eller underholdende.

Flere af kunstnere på udstillingen har lavet tv-udsendelser sammen med Erik Mejstrup, som står bag udstillingens tilblivelse og som på denne måde har arbejdet direkte med at forstå og beskrive deres værker.

Nogle af disse udsendelser vil det være muligt at stifte bekendtskab i udstillingsperioden, således man kan komme tættere på nogle af kunstnerne.