Life-Boats af Marit Benthe Norheim

31. marts - 12. august 2012

Life-Boats af Marit Benthe Norheim

31. marts - 12. august 2012

Kvindemuseet har inviteret kunstneren Marit Benthe Norheim til at udstille sine forarbejder til LIFE-BOATS i perioden 31. marts til 12. august 2012.

Udstillingen omfatter forarbejderne af de tre enkelt-skibe, som tilsammen udgør LIFE-BOATS. Kunstneren har fremstillet disse i størrelsesforholdet 1:5 og mindre modeller i 1:40.
Hver af bådene bærer sit eget tema indenfor metaforen skibet er ladet med: Mit skib er ladet med længsel, mit skib er ladet med liv, og mit skib er ladet med minder. Herved føres vi gennem kvinders livscyklus samtidig, med at vi med bådene er på vej ud i verden eller på vej hjem.

Om værket skriver tidligere rektor for Det kongelige Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl:
I en verden, hvor der ofte er modsætninger mellem befolkningsgrupper og nationaliteter, skal
“Life-Boats” skabe nye livsbekræftende relationer mellem mennesker og symbolisere det ønske om fællesskab og respekt for hinanden, som altid står øverst på vor dagsorden, men som ofte har været vanskeligt at indfri.

Til udstillingen har kunstneren fremstillet hovedet til skibet ladet med længsel samt to galionsfigurer til samme i dimensionerne 1:1.
I forhallen står en overdådig skatkiste, som skal med som ballast også i skibet ladet med længsel. Gæster kan skrive længsler eller ønsker eller andet ned og lægge som brev til fremtiden i skatkisten.

Udstillingen viser også dokumentationer af tilblivelsesprocesserne og tegninger samt projektbeskrivelser af det samlede projekt.

Marit Benthe Norheim arbejder på at skaffe midler til at fremstille alle tre skibe og gøre dem sejlklare i løbet af få år.