KØN LAB X ESPD

1.08.2021 - 31.08.2021

KØN LAB X ESPD

1.08.2021 - 31.08.2021

KØN LAB er en åben udstillingsplatform på KØN

Museet giver plads til, at andre samfundsaktører kan formidle deres arbejde med køn og ligestilling gennem udstilling. Det kan være organisationer, foreninger, kunstnere, andre museer, projekter m.fl.

I august måned indtager Everyday Sexism Project Danmark KØN, hvor det skal handle om voldtægtskultur vs. samtykkekultur.

Voldtægtskultur kan defineres som den måde, hvorpå vi som samfund opfatter og behandler sager om voldtægt, så seksualiserede overgreb normaliseres, bagatelliseres, latterliggøres og understøttes.

Det udtrykkes fx ved såkaldt victimblaming, slutshaming samt udbredelse og understøttelse af myter og stereotype forestillinger om køn og seksualitet.

Samtykkekultur er en kultur, hvor det er normalt at bede om samtykke og respektere svaret. Det er en bekræftelse af at ethvert individ har kropslig autonomi, og at grænser skal respekteres ubetinget.

Samtykkekultur er en kultur hvor samtykke er grundstenen både i relationer og i samfundet generelt.

ESPDs formål er at indsamle oplevelser, oplyse om og bekæmpe sexisme, og i tråd med dette ønsker udstillingen at gøre op med voldtægtskulturen og støtte op om en udvikling mod samtykkekultur.

Udstillingen suppleres med en digital samtalesalon den 11. august med Laura Bates samt 3 samtalesaloner i museets café hhv. den 18., 25. og 27. august.

Tilknyttede objekter fra samlingen