Kampen for klimaet er også en kamp for lige rettigheder

24. november - 06. december 2009

Kampen for klimaet er også en kamp for lige rettigheder

24. november - 06. december 2009

Klimaforandringerne påvirker både mænd og kvinder men på hver sin måde. Især i udviklingslandene fører kønsforskelle og uligheder til, at kvinder og fattige familier rammes hårdest af klimaforandringerne. Tørke får vandhuller til at tørre ud, så vandet skal hentes op til 12 km væk, og det er kvinderne, der står for den opgave. Dette kan ses på en lokal udstilling:

Den 24. november til den 6. december præsenterer Kvindernes U-landsudvalg (KULU) sammen med Kvindemuseet den flotte klimaudstilling ”Kvinder, køn og klima” i Mathilde Fibigers Have. Udstillingen er støttet af Udenrigsministeriet og Peoples Climate Action.

Som led i klimakampagnen op til klimatopmødet sætter KULU fokus på de problemer, som klimaforandringerne skaber for ulandenes kvinder. Disse klimaændringer udgør en konkret trussel mod livsgrundlaget mange steder i den fattige verden, hvor kampen for at sikre eksistensen i forvejen er en enorm udfordring.

Klimaudstillingens tema er ”Kvinderettigheder, køn og klimaudfordringer i udviklingslandene”.

Der er fokus på otte temaer:
(1) Kvinder, køn & klima
(2) Klima-katastrofer
(3) Kvinder dyrker jorden
(4) Kvinder henter vand
(5) Energi og transport
(6) Sundhed og sygdom under klimaforandringer
(7) Klimaløsninger – hvordan?
(8) Kvindernes U-landsudvalgs politik op til klimatopmødet i december.

”Vi må handle nu, og ligestilling vil indgå i et vigtigt fokus. God udviklingsbistand må tage højde for klimaudfordringer, og i god udviklingsbistand bør ligestilling altid indgå som et centralt aspekt” Ulla Tørnæs, udviklingsminister.

Kom og bliv klogere på klimaforandringernes konsekvenser.