Historien om et museum

21. april - 23. maj

Historien om et museum

21. april - 23. maj

Se udstillingsplakater fra de første udstillinger på Domkirkepladsen 5 og film, der dokumenterer arbejdet på museet i 1980’erne.

KØN startede som en græsrodsbevægelse, en museumsforening ved navn Kvindemuseet.
Foreningen havde det dobbelte formål at opbygge et museum om kvindehistorie og skabe arbejdspladser for kvinder. Museumsforeningen blev stiftet ved en generalforsamling den 31. oktober 1982.

I 1984 flyttede foreningen ind i kommunens bygning på Domkirkepladsen 5, som havde fungeret som rådhus (1857-1942) og politistation (indtil 1984).

I de forløbne årtier har museet indsamlet væsentlig dokumentation for kvinders hverdagsliv såvel som kvinders aktive medvirken i samfundsudviklingen.

Museet har bidraget til at øge danske museers repræsentation af kvinders fortællinger. Med virkning fra 1991 blev museet statsanerkendt, og i 2012 overgik museet fra at være foreningsdrevet
til at blive selvejende med egen bestyrelse.

Udviklingen mod KØN
Meget er sket i relationen mellem kønnene siden Kvindemuseumsforeningen så dagens lys. Også mænds kønsroller og funktion i samfundet har ændret sig markant, og nutiden forventer friere kønsroller.

Ligesom kvindeforskningen på universiteterne i dag kaldes kønsforskning, har museet fulgt samme udvikling. I maj 2016 fik museet udvidet sit fokus og ansvarsområde. Museet beskæftiger sig i dag bredt med kønnenes kulturhistorie.

I februar 2021 skiftede museet navn fra Kvindemuseet til KØN som naturlig konsekvens af denne udvikling.

Blikket på kvinders vilkår og historie er ikke forsvundet. Blikket sættes i relation, og her på museet skal alle se deres egen (køns)rolle sat i perspektiv. Ligestilling er noget, vi gør sammen.

KØN indsamler genstande og fortæller historier om kønnets betydning: Fra korsetter til Kussomaten, fra p-piller til penisforlænger, fra rødstrømper til #metoo, fra Mathilde Fibiger til barsel til farmand.

Vi er KØN – og det er du også!

Tilknyttede objekter fra samlingen