FRED

27. maj - 30. december 2015

FRED

27. maj - 30. december 2015

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 1915-2015

“Vi, Europas Mødre og Hustruer, taaler ikke mere dette vanvittige Myrderi, vi forlanger Fred, forlanger det med Mødrenes hellige Ret!” (1915)

Fortællingen om fredsligaen går gennem arkivalier og genstande, fotografier og filmklip, og den skal skabe grundlag for en debat om krig og fred her 100 år efter, hvor mennesker fortsat bekriger hinanden. Gennem dialog og samtale med en række forskellige nulevende mennesker, perspektiveres fortællingen ind i vores nutid.

Kvindesagen er tæt forbundet med kampen for fred. I dagene 28.-30. april 1915 samledes 1.200 kvinder fra 12 forskellige lande i Haag for at protestere mod den igangværende Første Verdenskrig og for at diskutere, hvad de kunne gøre for at standse krigens ødelæggelser. Mødet førte til stiftelsen af Women’s International League for Peace and Freedom.

Bevægelsen mobiliserede kvinder i mange lande, heriblandt Danmark, med det fælles mål at arbejde for fredelige løsninger frem for blodige konflikter. Udstillingen følger nogle af datidens stiftere og viser den idealisme og ildhu, med hvilken kvinderne kæmpede for fred.

Håbet var, at kvinderne med deres nyvundne valgrettigheder fik langt mere indflydelse på de politiske beslutninger og derigennem blev i stand til at nå målet om en retfærdig og varig verdensfred. Kvinden stod ikke længere udenfor, hun havde et medansvar for verdens konflikter.

Visionen om at fremme udviklingen fra en patriarkalsk krigskultur til en feministisk fredskultur skildres i udstillingen gennem blandt andet fredsdagen, hjælpen til jødiske børn under Anden Verdenskrig, fredsundervisningen i skolerne, bedstemormarcher og fredsrejser, demonstrationer og nødhjælp.
I dag har kvindefredsligaen rådgivende status hos flere FN-organer og arbejder aktivt for implementeringen af FN’s Sikkerhedsråds resolution om Kvinder, Fred og Sikkerhed.

“Der findes modeller for krig, men der findes ingen modeller for fred.” (Alva Myrdahl)

Udstillingen er støttet af den danske UNESCO-nationalkommission.

Foto: Tove Krag

Tilknyttede objekter fra samlingen