Fotoudstilling – One Day af Sehlem Sebik

02. februar - 26. februar 2012

Fotoudstilling – One Day af Sehlem Sebik

02. februar - 26. februar 2012

Tyrkiske Sehlem Sebik undersøger med sit kamera hverdagens rutiner i familier i Danmark og i Tyrkiet.

Emner som omsorg for børn, børnehaveafleveringer og skolegang, madlavning, fritid, tid med børn, tid til sig selv osv. afbildes i hverdagens rutiner. Trods ligestilling gør kvinder stadig mere husarbejde sammenlignet med mænd, og de bruger mere tid sammen med børnene. Dette ses i udstillingen, hvor familiernes gøremål omkring børn og hjem følges i Danmark og Tyrkiet en dag: One Day.

Fotografiet er valgt som metode til at vise kvinders daglige rutiner “One Day”. I forsøg på at sammenligne har de valgte mødre relativt samme profession, alder og social status.

De er alle gift, har arbejde og er mødre og lever i byområder og alderen varierer mellem 25 and 45. Alle har en mellemlang uddannelse. Sehlem Sebik besøgte i alt 12 husholdninger fordelt mellem både Danske og Tyrkiske familie.

Dokumentarprojektet er støttet af FREIA (Feminist Research Centre) og EDGE (Centre for Equality, Diversity, Gender) begge Aalborg Universitet. Billederne viser fuldtids arbejdende mødre fra to forskellige kulturer efter arbejde “One Day”.

Udstillingen ledsages af opsummeringer af undersøgelser af tidsforbrug i familier fra hhv. Turkish Institute of Statistics i 2006 og the European Quality of Life Survey fra 2010 af European Foundation om livs- og arbejdsbetingelser. De viser, at kvinder udfører flere arbejdsopgaver i hjemmet end mænd i begge lande.
Tyrkiske mødres bruger 2 timer og 8 minutter til husarbejde og børnepasning. Tyrkiske mænd 51 minutter. Fædres arbejdstid udenfor hjemmet er til gengæld længere end mødrenes.
Den europæiske undersøgelse viser at 80% of kvinderne mod 51% af mændene in Denmark dagligt varetager arbejdsopgaver i hjemmet.

Tyrkiske mænd har en arbejdsuge med 55 timer i gennemsnit, mens mænd fra de Europæiske lande arbejder færre timer.

Begge lande har love og reguleringer for arbejdstid, barselsorlov og offentlig børnepasning, men de er noget forskellige. Barselsorlov i Tyrkiet er 16 uger for kvinder, 3 dage for fædre, mens danske forældre har 52 uger betalt barselsorlov tilsammen.

Projektet rejser således også spørgsmålet om, hvordan regeringer har indflydelse på hverdagsliv gennem brug af love.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up