Den gamle byrådssal

Permanent udstilling

Den gamle byrådssal

Permanent udstilling

KØN ligger i Aarhus’ tidligere rådhus fra 1857. Bygningen blev ombygget i skønvirkestil i 1909 – året efter, at kvinder opnåede kommunal stemme- og valgret i Danmark. I forlængelse af ombygningen blev der bestilt nye byrådsmøbler til salen – det er dem du i dag kan tage plads i, når du besøger KØN.

Demokratihistorie er også kønshistorie. De nationale og lokale love, der danner ramme om hverdagslivet, påvirker vores forståelse for og forventninger til køn, og det har stor betydning hvem der er inkluderet og ekskluderet i den demokratiske proces.

Kvindebevægelsens historie
Udstillingen viser kvindebevægelsens historiske udvikling, fra Mathilde Fibiger til MeToo. I montrerne finder du genstande, billeder og tekster der gør dig klogere på bevægelsens perspektiver og udfordringer; sædelighedsfejden, ægteskabsvilkår, konservative borgeridealer og korsettets indsnævring. De 15 forskellige gange forslag om kvinders valg- og stemmeret måtte forbi folketinget, basisgruppens betydning for rødstrømperne, retten til ligeløn og de nyeste opdateringer i forhold til kampen for ligestilling for alle på tværs af køn.

Byrådsspillet
Skal Aarhus have en badeanstalt, hvor kvinder og mænd kan bade sammen fra åben strand? Skal en rådmand kunne kaldes en rådkvinde?
Tag plads i de autentiske byrådsmøbler fra 1909 i den gamle Byrådssal på KØN. Som publikum kan du ved det interaktive byrådsbord selv agere byråd. På væggen vækkes et guldindrammet borgmesterportræt til live og præsenterer autentiske spørgsmål relateret til køn, der har været taget op i byrådet gennem tiden. Byrådsbordet sætter fokus på, hvorfor demokratihistorie også er kønshistorie. Politiske beslutninger nationalt og lokalt danner ramme om hverdagslivet. Hvordan påvirker de vores forståelse for og forventninger til køn? Og hvem er inkluderet og ekskluderet i den demokratiske proces?

Tilknyttede objekter fra samlingen