DAGENS HELT

31. januar 2019 - 28. april 2019

DAGENS HELT

31. januar 2019 - 28. april 2019

En soloudstilling med Peter Land om køn og maskulinitet

Kvinden er kønnet, manden er mennesket – sagde filosoffen Simone de Beauvoir i 1949. De senere års kønsdebatter har haft kvinden i hovedrollen. Kønskvoter, løn- og barselsforhold og ikke mindst #metoo er emner, som med rette har fået stor opmærksomhed.

Som et museum med ansvar for kønnenes kulturhistorie ønsker Kvindemuseet at kaste lys over manden som køn. Mænd har også deres køn ’på slæb’. Vi er alle forskellige, men idealet om ligestilling vedkommer alle køn. En større bevidsthed omkring kønnets betydning kræver fælles forståelse – og fælles indsats. I 1915 var det både progressive kvinder og mænd, der medvirkede til, at kvinder fik stemmeret. I dag kræver social forandring og kønsligestilling også deltagelse fra både kvinder, mænd og andre køn.

I dette samarbejde med billedkunstner Peter Land skaber Kvindemuseet identifikation og refleksion over vores fælles kulturarv og de forventninger, der hviler på individet i forhold til køn. Med et fokus på maskulinitet, er det ambitionen at skabe nuancer og erkendelser, som let kan forsvinde i mediernes kønsdebat.

I udstillingen indgår flere af Peter Lands tidlige videoværker, nyere billeder og skulpturer samt helt nye værker lavet specifikt til udstillingen på Kvindemuseet.

Udstillingen er første del af Kvindemuseets programsatsning i 2019 med fokus på 1: mænd, 2: kvinder og 3: queers.

Det er en stor glæde for Kvindemuseet at kunne præsentere Peter Land for publikum. Peter er en kunstner, som i hele sit euvre konsekvent har arbejdet med kønsproblematikker set fra en mands perspektiv. I hans værker bliver det tydeligt, hvordan særlige forventninger til bestemte kønsroller også har omkostninger for manden. Udstillingen handler ikke om at sætte mænd i en offerrolle, men om at skabe fokus på, at maskulinitetsbegrebet er vigtigt at diskutere – og ikke mindst nuancere. I virkeligheden tydeliggør udstillingens værker på fineste vis, hvordan et blik på det kønnede også er et blik på vores fælles kulturhistorie, og på hvordan nedarvede forventninger skaber vores virkelighed – lige nu.
– Julie Rokkjær Birch, Museumsinspektør og kurator på udstillingen

Noget jeg ofte bliver spurgt om af folk, der har set det jeg laver er, hvorfor jeg selv optræder i så mange af mine egne arbejder. Jeg vil gerne i mit arbejde tydeliggøre afsenderen af budskabet: Jeg vil gerne have, at modtageren oplever, at det er funderet i en personlig erfaring. At der opstår en form for empati mellem den, der ser, og det sete.
– Peter Land (Læs mere om Peter Land)

FERNISERING: 30. JANUAR KL. 15
Udstillingen åbnes af kulturminister Mette Bock

UDSTILLINGEN ER STØTTET AF:
Beckett-Fonden
15. Juni Fonden
Knud Højgaards Fond
Statens Kunstfond

 

 

Tilknyttede objekter fra samlingen

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up