Rødstrømper – miniudstilling

22. marts 2016

Rødstrømper – miniudstilling

22. marts 2016

Miniudstilling om 1970’ernes kvindebevægelse. Rødstrømperne havde stærk gennemslagskraft 1970-1980 og har sat sig mange varige spor.

Rødstrømperne var med til at sætte fokus på kvinders forhold og dermed til at sikre ændrede livsformer, love og politiske tiltag, der førte til øget lighed mellem kønnene. Eksempler på love er fri abort (1973),
ligelønsloven (1976) og forbedringer i barselsloven (1980).

Rødstrømpebevægelsens navn var inspireret af en af de mange betegnelser for den gamle kvindebevægelse – bluestockings/blåstrømper. Farveskiftet fra blåt til rødt markerede den politiske venstredrejning. Rødstrømperne brugte slogans som: Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp, Det private er politisk og En kvinde uden mand er som en fisk uden cykel, der var et ganske fint udtryk for den frihed, og lighed kvinderne kæmpede for.