100 års valgret til kvinder i Europa

28. april - 26. august 2007

100 års valgret til kvinder i Europa

28. april - 26. august 2007

Udstillingen præsenterer gennem billeder, tekst og kampagnemateriale kampen i 22 europæiske lande for at få en parlamentarisk stemme. Landene strækker sig fra Island til Grækenland med Finland som første land i 1906 og Liechtenstein som sidste land i 1984, hvor kvinderne opnåede valgret og valgbarhed. De skandinaviske lande var forløbere, mens Schweiz og Liechtenstein sakkede bagud.
Udstillingens materiale sætter også fokus på, hvor stor kvindernes repræsentation i regeringerne er i dag.

Alle nationers specielle historier bag kvindestemmeretten fortælles på grundlag af bidrag fra kvindeforskere fra de 22 forskellige lande. Nationernes historier vises på 40 tavler med fotos og tekst på tysk og engelsk. Historiske genstande, eksempelvis et fingerbøl med indgraveret krav om stemmeret og et selskabsspil, supplerer den historiske del ligesom historiske filmklip om de engelske suffragetter og det danske ´takke-optog’ vises.

Udstillingen kommer direkte fra Frauenmuseum Bonn, hvor den har været vist siden december 2006. I Århus kan den ses frem til august 2007. Herefter sendes den videre til kvindestiftelsen eFKa i Krakow. Efterfølgende gives den fri til en europaturné til lande, som måtte ønske at vise den.

Med udstillingen vil vi kaste lys over den store betydning, det havde, at vore formødre – og langt om længe også vore forfædre – ihærdigt og med mange midler kæmpede for kvinders indlemmelse i det demokratiske styre. Udstillingen skal minde os om, at vi generation efter generation skal passe på demokratiet og kvinders ligeret. Demokrati og ligeret er ikke selvfølgeligheder, men noget man skal kæmpe for, værne om og videreudvikle.

100 års kvindestemmeret er blevet til i samarbejde mellem Frauenmuseum Bonn, Kvindemuseet i Danmark og kvindestiftelsen ’eFKa’ i Krakow, Polen. Desuden har Friedrich-Ebert-stiftelsen og Finlandsinstituttet i Berlin samt KVINFO og Kvindehistorisk Samling været behjælpelig.

Projektet har modtaget støtte fra EU-kommissionens Kultur 2000 midler.

Frauenmuseum Bonn har til udstillingen udgivet bogen ”Med magt til valg!” på tysk. Den kan bestilles ved henvendelse til Kvindemuseet i Danmark.

Vi skriver stadig historie
Kvindemuseet åbnede i slutningen af april dette år en ny international udstilling “100 års kvindestemmeret i Europa” omhandlende kampen for kvindelig stemmeret i 22 europæiske lande.

Gennem tekst, billeder, lyd og kampagnemateriale genoplives begivenhederne, som de udspillede sig i de forskellige lande. I Finland fik kvinderne stemmeret sammen med mændene allerede i 1906. I Liechtenstein er det ikke mere end 23 år siden, at kvinderne fik en parlamentarisk stemme. Danmark kom ind med kvinders stemmeret og valgbarhed til de lokale styrer fra 1909 og til rigsdagen fra 1915. Udstillingen er en hyldest til demokratiet, men samtidig også en påmindelse om, at kvinders muligheder på den politiske scene har været stærkt begrænsede i forholdet til mændenes. Demokrati og kvinders ligestilling er ikke er givne størrelser, det er noget, der skal arbejdes for hver dag.

“100 års kvindestemmeret i Europa” er blevet til i et samarbejde mellem Frauenmuseum Bonn, kvindestiftelsen eFKa i Krakow og Kvindemuseet i Danmark som et EU-støttet partnerprojekt.

I forbindelse med udstillingen vil Kvindemuseet indsamle mere materiale om kvinder i politik. Har du selv været politisk aktiv? Eller har du måske beretninger om en mor, en datter, en moster, en tante, en nabokone der er/har været aktiv i politik i rigsdag, folketinget, byråd, amtsråd, regionerne, de gamle bystyrer eller sogneråd?

Alle historier har interesse. Vi vil gerne modtage korte eller længere historier, som indeholder facts som: navn, hvornår den pågældende var eller er aktiv og hvor? Og en kort forløbsbeskrivelse om hvordan det er/var at være i politik. Oplysninger om der findes fotos, vi må låne til affotografering, er også velkomne. Så vil vi selv henvende os for nærmere aftaler, eventuelt uddybende interviews.

Historierne sendes til
Kvindemuseet i Danmark, Domkirkepladsen 5, 8000 Århus C eller pr. e-mail til info@womensmuseum.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til Helene Gry Nielsen, 86 18 64 70.

Vi håber på mange spændende og brugbare historier!

Med venlige hilsner
Projektansvarlig Helene Gry Nielsen & museumsleder Merete Ipsen

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up