Nyt fra museumsdirektøren: Mr. President, please visit us in Aarhus too

13.08.2019

Nyt fra museumsdirektøren: Mr. President, please visit us in Aarhus too

Når præsident Donald Trump kommer til Danmark, er han velkommen på Kvindemuseet til en åben dialog om køn, abort, minoriteter og menneskerettigheder.

I løbet af de seneste årtier har museer verden over justeret og genopfundet deres visioner og praksis, så de passer til en tid præget af store og hastige forandringer. Flere og flere museer ønsker at sætte nye dagsordner politisk, kulturelt og socialt.

Tendensen er så klar, at ICOM (International Council of Museums) lige nu arbejder med at ændre den internationale museumsdefinition, så den bedre afspejler museernes nye udfordringer og visioner. Direktionen for ICOM valgte på sin 139. forsamling i Paris den 21.-22. juli en ny, alternativ museumsdefinition. Den skal til afstemning på ICOM’s næste ekstraordinære generalforsamling, som finder sted 7. september i Kyoto, Japan. Frit oversat fra engelsk lyder den:

»Museer er demokratiserende, inkluderende og flerstemmige rum for kritisk dialog om fortid og fremtid. De anerkender og tager stilling til aktuelle konflikter og udfordringer, forvalter genstande og sikrer erindringer for fremtidige generationer. Museer garanterer lige rettigheder og lige adgang til kulturarven. Museer eksisterer ikke for fortjenestens skyld. De er inddragende og gennemskuelige og indgår i aktive partnerskaber med forskellige fællesskaber for at indsamle, bevare, undersøge, fortolke, udstille og forstærke opfattelser af verden med det mål at bidrage til menneskelig værdighed og social retfærdighed, global lighed og planetens velfærd.« (…)

Læs hele indlægget her >>

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up