Nyt fra museumsdirektøren: 50 år efter kvindeoprør og fri porno er det altså så som så med frisind og individets frisættelse

21.10.2019

Nyt fra museumsdirektøren: 50 år efter kvindeoprør og fri porno er det altså så som så med frisind og individets frisættelse

Jeg skulle hilse og sige, at det er op ad bakke at lave facebookannoncer for et museum, der arbejder med kønnenes kulturhistorie.

Der er noget ”farligt” over det med sex. Selv om enevældens censurbestemmelser fra 1537 blev afskaffet med grundloven i 1849, blev forbuddet mod pornografiske bøger og billeder gentaget i Presseloven af 1851 og i Almindelig borgerlig Straffelov af 1866. I år er det 50 år siden, pornoen blev frigivet.

Men faktisk er det i et længere historisk perspektiv noget nyt, at seksualitet forbindes med noget ”farligt’”. Først med kristendommens indførelse bliver seksualiteten, ja: ukristelig. Bl.a. fordi ”nydelsessyge” står på listen over de syv dødssynder. Synet på sex får desuden en stærkt kønnet dimension med den kristne identifikation af kvinden som krop – og manden som ånd. Det er Eva, der frister Adam i Paradisets Have – Eva, som Gud har skabt sekundært og ud af Adams ribben.

Læs hele indlægget her >>

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up