ZEITGEIST oplyser Kvindemuseet

24.04.2019

ZEITGEIST oplyser Kvindemuseet

Nyt lysende kunstværk af Signe Klejs

Den 12. marts får byen et nyt kunstværk, når Kvindemuseet og billedkunstner Signe Klejs lancerer en ny, lysende udsmykning i facadevinduerne i Aarhus’ gamle rådhus på Domkirkepladsen 5.

Alle er velkomne til den officielle åbning af Zeitgeist foran museet, når Karin Salling tænder værket kl. 20.

Den historiske bygning og nutidens bevægelser

Zeitgeist er et stedsspecifikt værk skabt til Kvindemuseet af Signe Klejs. Bevægelige farver lyser ud af facadens vinduer og kan opleves uden for bygningen, når det er mørkt. Værket er baseret på en lysende visualisering af vinden, der registreres ved hjælp af en vindmåler på taget af Kvindemuseet.

Netop bevægelighed og omskiftelighed er nøgleord for Kvindemuseet, som formidler forskellige tiders forskelligartede syn på køn og tendenser, der synes at skifte ”som vinden blæser”.

Farvevalget i installationen er hentet direkte fra to store glasmosaikker i museets trappehal. De er fra 1908 og er eksempler på datidens formidlende glaskunst, hvor Zeitgeist er et bud på nutidens. Ved at benytte interaktive teknologier er det umulige blevet muligt; at lave en facadeudsmykning, der ikke beskæmmer/overdøver, men som fletter sig helt ind i det gamle Rådhus.

Kunstværket er realiseret med støtte fra Salling Fonden. Det indgår som en del af den opgradering, Kvindemuseet i de sidste par år har gennemgået i de indre rum med støtte fra A.P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Nordea-fonden m.fl.

Julie Rokkjær Birch, Kvindemuseet:

”På Kvindemuseet er vi begejstrede over, hvordan installationen peger på bygningens indhold – et indhold, der rækker ud til byen og borgerne. Og som formidler både et historisk samfundsbillede (bygningen i sig selv), men også den nutidige debat, museet er en platform for (billedliggjort med den bevægelige lysinstallation).”

Signe Klejs, billedkunstner:

”Det foranderlige i Zeitgeist repræsenterer i denne kontekst også det cykliske i mennesket og naturen. Installationen forandres med døgnets rytme såvel som med årstidens skift mellem lys og mørke og tilfører det urbane rum en erindring om naturens omskiftelighed, som tidligere har præget menneskelivet direkte, men i nutidens oplyste byer (i ordets egentlige betydning) er elimineret.”

De tekniske løsninger er lavet af Signe Klejs i samarbejde med Pappagallo og CAVI fra Aarhus Universitet, som også har gjort formidling gennem lys til et forskningsprojekt.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up