Rekordmange besøgte KØN i 2022

03.01.2023

Rekordmange besøgte KØN i 2022

Museet KØN sætter publikumsrekord og opruster med nye medarbejdere

KØN er klar til et nyt spændende år. I 2022 satte museet besøgsrekord med knap 43.000 gæster på trods af januars måneds corona-nedlukning*

Museet KØN har gennem de seneste år slået sin rolle fast i offentligheden som dialogskabende platform for køn, ligestilling og mangfoldighed. Museet udvidede i 2016 sit ansvarsområde fra kvindehistorie til kønshistorie, og skiftede under stor mediebevågenhed i 2021 navnet fra Kvindemuseet til KØN.

Et ungt publikum
Udover en stigning i besøgstallet, er KØNs publikumssammensætning blevet mere mangfoldig. 38% af museets gæster er nu mænd, og KØN har især fat i den yngre voksne målgruppe, som efterspørger større viden om køns- og ligestillingshistorie for at kunne forholde sig kvalificeret til debatter om #Metoo, maskulinitet, abort, kønsidentitet, seksualitet, ligeløn m.m. Hele 63 procent af museets besøgende er mellem 14-29 år (bemærk: ekskl. Skoleklasser), hvilket ligger langt over landsgennemsnittet, hvor denne aldersgruppe blot udgør 18 procent af museumsgæsterne. 73 procent af KØNs gæster kommer endvidere med det formål at opsøge viden. (Kilde: Den Nationale Brugerundersøgelse, SLKS 2021)

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch er glad og tilfreds over udviklingen:

”Det er skønt at se, hvordan vores strategi og hårde arbejde bærer frugt. Det skyldes en kæmpe stor holdindsats fra museets dedikerede medarbejdere, som jeg er så taknemmelig og beæret over at arbejde sammen med. Vi vil blive ved med at insistere på kulturhistoriens relevans for den aktuelle debat. Jeg glad for, at museets arbejde bliver bemærket, og at vi nu står til en ekstrabevilling over finansloven. For vi er faktisk ved at drukne i efterspørgslen: fra skoler, offentlige myndigheder, virksomheder m.v.”

Over 500 klasseforløb
KØN er især kendt for sit undervisningsprogram med bl.a. seksualundervisningens historie og har i 2022 haft over 500 klasseforløb, hvilket er maxkapacitet i museets fysiske rammer. I januar og februar opruster museet derfor med nye faglige medarbejdere, som skal sikre kvalificeret indhold og udvikling af online formidlingstilbud.

Julie Rokkjær Birch afslutter:

”KØN står stærkt og stabilt og er klar til en digital revitalisering i den måde, hvorpå museet formidler, udstiller og agerer. Den store interesse for museet forpligter, og det er nødvendigt, at museets organisatoriske ressourcer tilpasses den nye virkelighed, museet står i. En virkelighed, hvor behovet for en national platform for viden og dialog om køn – er åbenbar.”

———–

*) præcisering v. Julie Rokkjær Birch 6. marts 2023: Rekorden skal ses ift. målinger foretaget siden museet blev selvejende med egen bestyrelse i 2012.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up