Pressemeddelelse: Kvindemuseet undersøger sit navn

15.09.2020

Pressemeddelelse: Kvindemuseet undersøger sit navn

Kvindemuseet skiftede helt tilbage i 2016 sit lovmæssige ansvarsområde fra kvinders liv og virke til et bredere fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed. Denne udvikling skal kommunikeres klarere ud til museets brugere. Museet undersøger nu, hvordan.

På Kvindemuseet handler det om kønnets betydning lige fra kvindehistorie og kvindeliv til maskulinitetskultur, andre kønsidentiteter, seksualitet, etnicitet m.v. Og det er svært at afkode, når et navn som Kvindemuseet signalerer, at her handler det kun om kvinder. Museets daglige erfaringer peger endda også på, at mange tror, museet kun er om og for kvinder.

Museets direktør, Julie Rokkjær Birch udtaler:
”Den problematik skal vi – i ligestillingens navn – turde tage livtag med. Og derfor undersøger vi nu, hvordan museets navn kan komme til at stemme bedre overens med museets virke og vision og inkludere flere i dialogen om køn. Det handler om at føre museet ind i fremtiden og blive ved med at være relevant. Et museum skal jo også indsamle nutiden, som er historie i morgen. Det handler også om at bevare museets stærke DNA som samfundsaktør: det her museum er en platform, der vil forandre. Det gøres netop ved arbejde med kønnede blinde vinkler, som de ser ud i vores nutid såvel som i vores historie.”

Kvindemuseets bestyrelsesformand, Merete Andersen udtaler:
”Køn og ligestilling fylder meget i medierne og i vores bevidsthed. Vi er meget heldige, at vi i Danmark har et museum dedikeret til at kvalificere dette område. Perspektivet er det vigtige: Vi skal som nationalt og statsanerkendt museum sikre, at kulturhistorien om køn, ligestilling og mangfoldighed opfattes som relevant for alle køn. Og det er vigtigt at signalere, at alle er velkomne i dialogen – for kønsproblematikker vedrører og har brug for os alle.”

Fra kvindehistorie til kønskultur
Museet har i de senere år været i gang med en gennemgribende udvikling i såvel husets fysiske fremtoning såvel som indholdsmæssige virke. Museet skiftede helt tilbage i 2016 sit lovmæssige ansvarsområde fra kvinders liv og virke til et bredere fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed. Denne udvikling skal nu kommunikeres klarere ud til museets brugere. Museet undersøger nu, hvordan.

Behovet for undersøgelsen signalerer også en generel udvikling i forskningsfeltet (og museer er forskningsinstitutioner). Hvor feltet i begyndelsen tog udgangspunkt i et særligt empirisk interesseområde (kvinders erfaringer og stilling i samfundet), stiller kønsforskningen (engang kaldet kvindeforskningen) i dag en række mere principielle og strukturelle spørgsmål om kønnets betydning og har fokus på relationer mellem kønnene – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Det sker der lige nu
I øjeblikket samarbejder museet med Brandingbureauet Creative ZOO fra Aarhus, interessenter og frivillige kræfter ift. at lave både kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt både kernebrugere, potentielle målgrupper og ikke-brugere. Landsdækkende spørgeundersøgelser og fokusgrupper skal gøre museet klogere på, hvor­dan museet skaber de bedste vilkår for at bringe Kvindemuseet ind i en ny æra, hvor både kvindehistorie, kønskultur og ligestilling er på dagsordenen.

Yderligere baggrund
Museet viderefører aktiviteter på basis af de foregående knap 40 års fokusering på afdækning af kvinders kulturhistorie. Hvor kvinders historie ved grundlæggelsen af Kvindemuseet i 1982 var stort set fraværende, er der i dag en rimelig – om end ikke fyldestgørende – dokumentation vedrørende kvinders liv og virke. Museets hidtidige fokus på kvinders placering i samfundet påkalder sig en udforskning af kvinders og mænds gensidige placering. Ikke alene kvinders situation og rolle har ændret sig gennem historien, også mænds muligheder og funktioner har ændret sig markant gennem de sidste årtier. Ligeledes er opmærksomhed omkring andre livsformer end de, der udspringer af de klassiske heteronormative kvinde/mand-relationer blevet mere synlige.

Yderligere information / interviews:
Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch: 25 45 45 23 | jrb@kvindemuseet.dk
Bestyrelsesformand, Merete Andersen: 29747104| Merete.Andersen@dk.dlapiper.com

Pressefotos: Klik her >>

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up