PRESSEMEDDELELSE: Corona-virus presser landets attraktioner

18.03.2020

PRESSEMEDDELELSE: Corona-virus presser landets attraktioner

Attraktionerne lider og har akut behov for hjælp, så hvis vi vil undgå massefyringer og uoprettelig skade på branchen, skal der handles nu.

Attraktionsbranchen er hårdt ramt, og der tegner sig store og akutte økonomiske konsekvenser. Det kan forekomme af mindre betydning midt i den krise, Danmark er i, men presset på branchen er voldsomt og alvorligt.

Derfor har Netværket af Attraktionsforeninger*, som tilsammen har godt 32 mio. gæster årligt, sendt et brev til flere ministerier for at gøre opmærksom på branchens problemer.

Netværket af Attraktionsforeninger bakker loyalt op om regeringens og myndighedernes opfordringer til at bekæmpe COVID-19. Alle medlemmer følger alle de udstedte henstillinger og krav. Lukningen af landets attraktioner har derfor allerede haft store økonomiske konsekvenser.

Vi repræsenterer en bred kreds af attraktioner, både private, selvejende og fondsejede. Fælles for os alle er, at vi fra den ene dag til den anden har mistet hele, eller store dele, af vores indtægtsgrundlag: Entréindtægter og indtægter fra arrangementer, butik, café og restaurant, guidede ture m.v. – samtidig med, at vi fortsat har lønomkostninger og nødvendige driftsomkostninger at skulle dække. Det er en ganske uoverskuelig situation.

Alvorlige konsekvenser
Når indtægterne udebliver, bliver fyringer af attraktionernes medarbejdere og derefter konkurser resultatet – med meget store samfundsøkonomiske konsekvenser til følge. Mange attraktioner er i øvrigt at finde i egne af landet, hvor konkurs vil have endog meget stor betydning for det øvrige erhvervsliv og sammenhængskraften i øvrigt.

De hidtidige hjælpepakker til erhvervslivet hjælper ikke alle. F.eks. er mange fanget i et krydsfelt mellem at være at regne for en privat eller en offentlig virksomhed. Samtidig er der ofte tale om små eller mindre virksomheder, hvor der, uanset om vi holder lukket, til stadighed er omkostninger til teknisk drift af anlæg og nødvendig pleje og fordring af dyr, sikkerhed på museer og meget andet.

Attraktionernes udfordringer kan kort sammenfattes:

  • Ingen indtægter
  • Fortsat store omkostninger til helt nødvendige lønninger, fodring af dyr og teknisk drift
  • Nødvendig fastholdelse af medarbejdere til kritiske driftsopgaver, som ofte er specialister
  • Manglende likviditet som følge af de manglende indtægter
  • Usikkerhed på, hvor lang tid der går, før der kan forventes normalisering og genåbning

Akut behov for hjælp
Vi konstaterer derfor et akut behov for hjælp, så vi undgår uoprettelige skader på vores attraktioner, massearbejdsløshed i vores erhverv og i yderste konsekvens konkurser.

*Netværket af Attraktionsforeninger består af Forlystelsesparker i Danmark (FFD), Danske Akvarier og Zoologiske Anlæg (DAZA), Tænketank for Museumsattraktioner, De Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC), Top Attraktioner (TA) og Organisationen Danske Museer (ODM).

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Helle Hegelund, Danske Zoologiske Haver og Anlæg, DAZA, 26300931

 Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, ODM, 2548 9328

 Søren Bak-Jensen, Tænketanken for Museumsattraktioner, 3348 0300

 Søren Kragelund, Foreningen af Forlystelsesparker; FFD, 2488 5770

 Kim Gladstone Herlev, Videnspædagogiske Aktivitetscentre, VPAC, 2287 0793

Knud Bundgaard, Topattraktioner, TA, 4160 4039

 

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up