Kvindemuseet skifter navn til KØN

05.12.2020

Kvindemuseet skifter navn til KØN

Pressemeddelelse 5. december 2020

Med et flertal i museets bestyrelse er beslutningen om et navneskifte nu bekræftet med valget af et navn. Beslutningen er sidste del af en langvarig strategisk proces, der går tilbage til 2012, og blev taget efter overrækkelsen af underskrifter, der ønsker det nuværende navn fastholdt, og en dialog herom med en af initiativtagerne.

Det nye navn for Kvindemuseet er nu fundet. Det skete, da museets bestyrelse 4. december 2020 konkluderede på arbejdet med at finde frem til det navn, der bedst afspejler museets aktuelle ansvarsområde, som i 2016 blev godkendt af både Aarhus Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Navneforandringen er et resultat af en flerårig proces med grundige overvejelser og refleksioner over museets daglige arbejde og ikke mindst dialog med en række interessenter med henblik på at undersøge behovet for bedre overensstemmelse mellem museets navn og ansvarsområde.

Et flertal i bestyrelsen valgte KØN som det navn, der mest præcist indrammer museets ansvarsområde, som er kønnenes kulturhistorie med afsæt i kvindehistorien.

Museumsdirektør Julie Rokkjær Birch udtaler:

”Køn, betyder ‘slægt’ eller ‘slags’. Køn har været grundlæggende for den sociale struktur i alle hidtil kendte samfund og dermed afgørende for, hvilke pligter og privilegier den enkelte er blevet tillagt. Køn inkluderer alle mennesker samtidig med, at det er klart afgrænset fagfelt med afsæt i kvindehistorie. Det er et ord, der siger, hvad museet beskæftiger sig med. Det er dansk, det er smukt – og jeg glæder mig til at arbejde videre med det sammen med mit kompetente og seje hold her på museet.”

Debat og store følelser
Museets proces med navneskifte har affødt stor debat. Særligt de, der har fulgt museet siden begyndelsen, synes forandringen er svær.

Bestyrelsesformand, Merete Andersen, udtaler:
”Vi har haft dialog med kritikerne undervejs i processen, og vi byder dem varmt velkommen i museets arbejde fremadrettet. Museets navn er noget, vi har diskuteret, siden jeg kom ind i bestyrelsen for 8 år siden, og beslutningen er taget ud fra et reelt behov. Navnet ændrer ikke på indholdet, og et museum om kønnenes kulturhistorie må nødvendigvis tage afsæt i kvindehistorie. Det er mit håb, at også kritikerne vil støtte, at museet forbliver progressivt og relevant.”

En langvarig proces
Kvindemuseet gennemførte i 2012-13 en række rundbordssamtaler med udgangspunkt i det forhold, at museet var i færd med at genopfinde sig selv. Samtalerne bekræftede, at museet måtte forny sig. Diskussionen af navnet var gennemgående, og museets bestyrelse iværksatte efterfølgende et strategiarbejde med henblik på udvikling af museet.

Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetsvurderede Kvindemuseet i 2015 og slog fast, at museets udfordring er ”at udvikle museets arbejdsgrundlag og praksis, så museet bliver et kulturtilbud for et bredere segment af den danske befolkning.”

Næstformand Dennis Kristensen, som også dengang var en del af bestyrelsen udtaler: ”Kvalitetsvurderingen var et klart vink med en vognstang om at se på vores ansvarsområde. Og både den daværende ledelse og bestyrelse var enige om, at der var behov for, at museet skulle favne bredere og følge samfundsudviklingen. Derfor udvidede vi i 2016 området fra kvinders kulturhistorie til kønnenes kulturhistorie. Vi diskuterede også dengang, hvorvidt navnet skulle følge med i samme ombæring, men tiden var ikke moden. Det er den nu.”

Medarbejderrepræsentant, museumsinspektør Sara Bradley, er enig og udtaler:
”Vi oplever gang på gang, at der er forvirring omkring vores navn. At det ikke harmonerer med det, vi er, siger og gør – at det ekskluderer. Især ift. vores store arbejde med skoleundervisning vil det nye navn understøtte, at drengene ikke føler sig ekskluderede fra start. Det er vigtigt, for deres køn er jo også en del af den historie, vi fortæller.”

For yderligere oplysninger, kontakt museumsdirektør Julie Rokkjær Birch:
25 45 45 23 |
jrb@kvindemuseet.dk

Læs mere her >>

FAKTA:

  • Museet har til huse på Domkirkepladsen 5, i hjertet af Aarhus.
  • Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie.
    Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.
Museums are awesome because everyone shuts the fuck up