Monument of Equality

24.06.2023

Monument of Equality

Fra den 26. august kan man opleve et nyt digitalt kunstværk, der hylder ligestilling og lighed. Værket, der er skabt af kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang, er placeret på museets tag og kan derfor opleves af alle med en smartphone eller tablet.

Værket, der bærer titlen MONUMENT OF EQUALITY, har til formål at sætte fokus på FN’s verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene og engagere publikum, herunder i særlig grad børn og unge i emnet ligestilling og køn, og hvad det betyder for den enkelte.

Værket er skabt via Augmented Reality, hvor den fysiske verden kombineres med computergenereret indhold. Via en app på en smartphone eller tablet kommer værket til syne og afslører en række animerede figurer placeret horisontalt på museets tagryg. De enkelte elementer er spændt ud i et sammenhængende forløb, der strækker sig over hele tagets længde og hvor de enkelte elementer balancerer imellem hinanden.

MONUMENT OF EQUALITY kombinerer humor, leg og løssluppenhed med eftertænksomhed og alvor. Figurerne er farvet i en skala, som Hesselholdt & Mejlvang har arbejdet med længe, nemlig en palette af hudfarve-nuancer fra den helt mørke til den helt lyse.

Målet er, at værket vil bidrage til at udbrede museets formidling over for et bredt publikum, både museumsgæster og forbipasserende. En stor del af museets gæster er i den unge målgruppe, og værkets digitale form imødekommer derfor særligt denne gruppe.

App’en hedder “Monument of Equality x Gender” og kan downloades i både App Store og Google Play.

Live performances
I forbindelse med lanceringen af monumentet i Aarhus Festuge vil Hesselholdt & Mejlvang udføre live performances, som relaterer sig til museet og det nye monument. Det vil foregå den 26. og 27. august kl. 15-15.20 foran KØN.
Læs mere om live performances her

En del af United Change
Værket er en del af det store projekt United Change. Projektet er søsat af Teatret Svalegangen, som ønsker at skabe et tydeligt og positivt fodaftryk på rejsen mod en mere bæredygtig udvikling. Kunsten benyttes som omdrejningspunktet til at motivere flere
borgere, virksomheder og kulturinstitutioner til at ændre adfærd og efterleve FN’s verdensmål for en
bæredygtig udvikling.

I arbejdet med United Change er der blevet etableret 17 partnerskaber mellem
kunstnere og kulturinstitutioner, som drivere i samarbejde med vidensinstitutioner og erhvervslivet. United
Change kan opleves fra d. 24. aug. – 9. sept. 2023.

Alle arrangementer i byrummet er gratis. Enkelte
indendørsarrangementer kræver billet

Læs mere om United Change her.
Det digitale monument vil være tilgængeligt for offentligheden i mindst 5 år.

Projektet er generøst støttet af Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og Nykredit.

Om Hesselholdt & Mejlvang
Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang tog afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2006, men har arbejdet tæt sammen som kunstnerduo siden 1999. Ved at tage fat i begreber som køn, race og national identitet er deres værker ofte en engageret og subtil kritik af den sociokulturelle, politiske og psykologiske virkelighed, der omgiver os.

Hesselholdt & Mejlvangs værker er socialt engagerede og kan ligefrem opfattes aktivistiske og politiske. De er dog sjældent dogmatiske og entydige. Tværtimod er kunstnerduoens kritiske undersøgelser af vores veletablerede, vestlige værdier, komplekse, og værkerne åbner ofte op for dialog med omgivelserne og inddrager sit publikum.

Kunstnerduoen har på det seneste interesseret sig for at udforske AR og VR teknologiernes muligheder i kunsten og det offentlige rum.