Kvindemuseet tager initiativ til seksualundervisning på museer

26.11.2014

Kvindemuseet tager initiativ til seksualundervisning på museer

Kulturstyrelsen har givet støtte til udviklingen af et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i museernes viden om historiske, kulturelle normer og idealer for sundhed, køn, krop og seksualitet.

I foråret 2014 afholdt Kvindemuseet en række afklarende brainstormmøder med lokale folkeskolelærere og interesseorganisationer baseret på fornemmelse af, at seksualundervisningen i Danmark anno 2014 har svære vilkår. Denne fornemmelse blev yderligere bekræftet gennem en fagbeskrivelse, hvor det fremhæves, at det ikke er et fag, men et tema, man gennem sin skoletid skal beskæftige sig med, og det understreges, at der skal lægges afstand til elevernes egne erfaringer.

Fra de indledende møder vidste vi på Kvindemuseet, at mange lærere føler sig dårligt klædt på til at varetage dette område. Det er en stor udfordring, og der findes stor berøringsangst med et emne af så privat karakter. Seminariestuderende bakker dette op ved at fortælle, at de ikke grundigt beskæftiger sig med emnet.

Spørgsmålet var derfor: Kunne vi i samarbejde skabe et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i museernes viden om historiske, samfundsmæssige og kulturelle normer og idealer for sundhed, køn, krop og seksualitet, koble det med elevernes ønsker til indhold og deres oplevelser af historier og genstande, så vi i fællesskab kan undersøge samfundets vedtagne normalitetsbegreb i en historisk kontekst? Ja, det mener vi godt, vi kan, og et udviklingsprojekt med 10 forskellige partnere, herunder Naturhistorisk Museum og tre lokale, Aarhusianske folkeskoler, blev formgivet. Målsætningen var og er at skabe accept for diversitet, udfordre samfundets normer og undgå reproducerende udsagn.

For Kvindemuseet er det en anledning til at arbejde med et emne, der både behandles inden for en stram norm og med en række stereotype udsagn. Vi vil derfor skabe et trygt rum, hvor unge tør tale om det, der kan synes så privat, men som samtidig har en generel karakter. Målsætningen er, at eleverne skal acceptere deres egne seksuelle identiteter og andres valg. Basen for projektet er den åbne dialog baseret på begreberne: Flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvrefleksion, alle venligst lånt fra Medborgerskabsprojektet.

Så hvordan vil vi konkret gøre det? Vi vil bruge vores genstande og deres historier som dåseåbner, så vi i samarbejde med elever, lærere og projektets partnere kan undersøge både de personlige og de samfundsmæssige normer og værdier i en normkritisk optik, så vi undgår – eller i hvert fald bliver opmærksomme på – hvordan vi konstant reproducerer udsagn om køn og om seksualiteter.

Det handler om at tage unges seksuelle identiteter alvorligt, udfordre museernes praksis og skabe bæredygtige og kvalitativt solide partnerskaber med udgangspunkt i vores fælles kulturarv.

FAKTA
Fra slutningen af 2015 kan skoleelever og lærere bruge tilbuddet om seksualundervisning som et supplement. Indholdet skabes ud fra jævnaldrenes overvejelser på Kvindemuseet i samarbejde med en række interessenter.

Kulturstyrelsen har støttet projektet med 300.000 kr.
Aarhus Kommune har givet Kvindemuseet en øget bevilling på 0,5 mio kr. årligt til drift af undervisningstilbud

Tilknyttede objekter fra samlingen

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up