Nyt fra museumsdirektøren: Barsel til far er en ret – ikke en tvang

12.07.2019

Nyt fra museumsdirektøren: Barsel til far er en ret – ikke en tvang

Kvindekamp er mandekamp, mandekamp er kvindekamp. Det er på tide at forstå, at vi er gensidigt forbundne, og at alle har noget at vinde.

»Har vi fået børnepenge?« spørger min mand, da vi sidder bøjet over familiens finanser en søndag aften. Jeg tjekker, og ja, det har vi. Børneydelsen går nemlig ind på min konto, for ifølge loven om udbetaling af børne- og ungeydelse skal den udbetales til barnets mor.

Politikere har over en bred kam været opmærksomme på denne manglende ligestilling mellem mor og far, og sidste år blev der indgået en ny aftale, som sikrer, at ydelsen fra 2020 deles op og udbetales ligeligt til forældrene. For med rettigheder følger også bestemte forventninger – både til kvinder og mænd – og en deraf afledt samfundsudvikling, hvor kønnenes roller tegnes hårdt op.

Eller sagt på en anden måde: Hvis børnetilskud kun udbetales til mor, giver det en forventning om, at kvinder er mere forældre end mænd. En forventning, der den dag i dag står klart manifesteret i danskernes adfærd, og som hverken er til gavn for kvinder, mænd, børn eller det danske samfund som helhed.

Læs hele indlægget her >>>

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up