Videnssalon: På sporet af Colombos klitoris

10.04.2019 · 17-18

Videnssalon: På sporet af Colombos klitoris

I 1559 gav den italienske anatom Matteo Realdo Colombo den nye anatomividenskab bemærkelsesværdig tilføjelse. Han beskrev for første gange klitoris som et helt afgørende forplantningsorgan, og det satte gang i en årelang europæisk diskussion af klitorissens funktion og struktur; en diskussion der forstyrrede den naturfilosofiske tænkning om kønsforskellen.

Kom til videnssalon om klitoris på Kvindemuseet, hvor ph.d.-studerende Sidsel Jelved Kennild fører an dybt ind i de tidlige moderne livsvidenskaber (ca. 1550-1750) og stiller skarpt på datidens vidensproduktion om klitoris som anatomi og de forklaringer, der gjorde den forståelig i datidens diskussioner af naturens inderste hemmelighed: Forplantning.

Med afsæt i videnskabshistorien vil salonen rette kikkerten mod, hvordan denne vidensproduktion har påvirket senere tiders syn på kvinders seksualitet – hvis den har det? Hvad kan vi bruge historien til, når vi taler om klitoris, og hvordan ser viden om klitoris eksempelvis ud anno 2019.

Bliver klitoris nogle gange glemt? Hvis ja, kan vi så give et bud på hvorfor? Hvilke fortællinger om klitoris bærer vi rundt på i dag?

PRIS & PRAKTISK
Almindelig entré til museet – 65 kr. voksne // 50 kr. studerende. Billetten giver samtidig adgang til museets udstillinger. Videnssalonen foregår i museets gamle byrådssal – det er muligt at købe vin/øl/kaffe/snacks i museumscaféen og nyde under arrangementet.

Billetten betales i døren – tilmelding til kontakt@kvindemuseet.dk

Tilknyttede objekter fra samlingen

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up