Vi Fællesskaber Vores By – udstilling og samtale

14.10.2021 · Kl. 18

Vi Fællesskaber Vores By – udstilling og samtale

Efter to ugers intensiv forløb med arkitekter, antropologer, byudviklere, designere og kunstnere vil syv unge fra Gellerup udstille og invitere ind til paneldebat.

Der sker en masse nyt i Gellerup de seneste år med nedrivninger, nye bygninger, nye pladser, nye parker, nye skoler, nye aktiviteter, fraflytninger og tilflytninger. Det kan virke overvældende, når man bor midt i det – hvad foregår der? Hvorfor? Og hvem er med til at bestemme, hvordan det skal være? De unges tanker, samtaler, ideer og arkitekturmodeller udstilles på KØN – Gender Museum Denmark som led i en alliance med Aarhus Kommunes udvalg for demokrati og mangfoldighed. Modellerne udstilles torsdag den 14. oktober i forbindelse med et valgmøde, som de unge selv skal være værter for sammen med museet. De unge bestemmer dagsordenen, som givetvis vil tage inspiration fra Vi Fællesskaber Vores By-forløbet.

‘Vi Fællesskaber Vores By’ er et treårigt projekt, der er støttet af Slots-og Kulturstyrelsen og Realdania. Projektet sætter fokus på, hvordan arkitektur og byudvikling også handler om at forstå egne og andres behov om tryghed og tilhørsforhold i og omkring boligområderne i Gellerup og Toveshøj i Aarhus.

*Arrangementet er gratis, når entrebillet til museet er betalt.

 

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up