KØN vælgermøde: Hvorfor er der så få kvinder i kommunalpolitik?

03.11.2021 · Kl. 16.30-18.30

KØN vælgermøde: Hvorfor er der så få kvinder i kommunalpolitik?

I 1909 satte Dagmar Pedersen sig som den første kvinde til rette i Århus Byråd i det gamle rådhus på Domkirke-pladsen 5. Den 1. april 1909 samledes byråd og sogneråd over hele landet for første gang med kvinder i deres midte. På landsplan blev der i alt valgt 125 kvinder ind ved de lokale valg. Dagmar Pedersens første forslag var i øvrigt: Skal byrådet bekoste gratis skolebespisning?

KØN, som har til huse i det daværende rådhus, varmer op til kommunalvalget ved at sætte fokus på kvinder i lokalpolitik – eller manglen på samme – som optakt til kommunalvalget.

Inden debatten laver professor Drude Dahlerup et inspirationsoplæg om køn og politik. Herefter paneldebat modereret af museumsdirektør Julie Rokkjær Birch.

Debatten foregår i museets Byrådssal, der er museets største og mest markante samlingsgenstand. Her formidles historier om kvinders vej til demokrati og magt med ligestillede muligheder og diversitet.

I panelet:

  • Solveig Munk Ø
  • Mette Bjerre SF
  • Jasmine Søgaard S
  • Lissi Bagge Å
  • Hanne Roed R
  • Mette Skautrup C
  • Almaz Mengesha V
  • Line Brændgaard LA
  • Tenna Røberg NB

 

PRAKTISK

Dato: Onsdag den 3. november kl. 16.30-18.30

Pris: Gratis adgang, når entré til museet er betalt.

 

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up