KØN? Årskonference i Selskab for teoretisk psykoanalyse

03.12.2022 - 04.12.2022

KØN? Årskonference i Selskab for teoretisk psykoanalyse

Køn er svært at få hold på. Køn er evindeligt til debat. Mest presserende for tiden både nationalt og internationalt er blandt andet diskussionerne omkring #MeToo, kvinders reproduktive rettigheder, unge trans-personer og de kønnede aspekter af både krigsforbrydelser og klimakrise. Køn synes at udgøre en uafvendelig kilde til konflikt. Debatter om køn fremstår i dag ofte som en kamp mellem to positioner, der kommer til udtryk i modsætninger mellem natur og kultur, biologisk og socialt køn, og mellem to køn eller mange, det binære og det non-binære. Og i begge lejre synes der at cirkulere mere eller mindre udtalte forestillinger eller fantasier om at nå en tilstand af kønslig harmoni. Heroverfor synes det relevant – med psykoanalysen og psykoanalytisk teori – også at insistere på kønnet både som et psykisk fænomen og som forstyrrelse, et uafvendeligt ubehag eller endda et traume.

PRAKTISK

Dato: 3/12 kl 10:00-16:30 og 4/12 kl 10:00-15:30

Sted: Byrådssalen

Pris: 175 kr voksen/ 150 kr studerende begge dage u. forplejning // 550 kr begge dage m. forplejning

Tilmelding nødvendigt senest 4/11 og gøres her.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up