KØN? Årskonference i Selskab for teoretisk psykoanalyse

03.12.2022 - 04.12.2022

KØN? Årskonference i Selskab for teoretisk psykoanalyse

I samarbejder med Aarhus universitet afholdes årskonference i Selskab for teoretisk psykoanalyse med titlen ‘Køn?’

Køn er svært at få hold på. Køn er evindeligt til debat. Mest presserende for tiden både nationalt og internationalt er blandt andet diskussionerne omkring #MeToo, kvinders reproduktive rettigheder, unge trans-personer og de kønnede aspekter af både krigsforbrydelser og klimakrise. Køn synes at udgøre en uafvendelig kilde til konflikt. Debatter om køn fremstår i dag ofte som en kamp mellem to positioner, der kommer til udtryk i modsætninger mellem natur og kultur, biologisk og socialt køn, og mellem to køn eller mange, det binære og det non-binære. Og i begge lejre synes der at cirkulere mere eller mindre udtalte forestillinger eller fantasier om at nå en tilstand af kønslig harmoni. Heroverfor synes det relevant – med psykoanalysen og psykoanalytisk teori – også at insistere på kønnet både som et psykisk fænomen og som forstyrrelse, et uafvendeligt ubehag eller endda et traume.

Det endelige program følger senere.

 

PRAKTISK

Dato: 3/12 kl 10:00-16:30 og 4/12 kl 10:00-15:30

Sted: Byrådssalen

Pris: 175 kr voksen/ 150 kr studerende begge dage u. forplejning // 550 kr begge dage m. forplejning

Tilmelding nødvendigt senest 3/10 og gøres her.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up