Inden I besøger KØN

Vi ønsker at give både jer og vores øvrige gæster en god oplevelse på museet. Derfor gælder følgende retningslinjer for besøg på egen hånd:

Meld jeres ankomst på forhånd. Send en mail til kontakt@konmuseum.dk med antal elever og lærere samt dato og tidsrum for det ønskede besøg. I vil herefter få svar på, om besøget kan lade sig gøre på det pågældende tidspunkt. Af kvalitets- og sikkerhedsmæssige årsager, er der en begrænsning på, hvor mange besøgende vi kan have på samme tid. Vi forbeholder os derfor retten til at afvise større grupper ved entréen, hvis besøget ikke er godkendt på forhånd.

Forbered jeres besøg: Vi anbefaler, at du som lærer har udtænkt et formål med museumsbesøget – måske giver besøget mening i forbindelse med en emneuge eller en opgave, eleverne bliver stillet. Undervisere/lærere samt lærerstuderende har gratis adgang til museet i forbindelse med planlægning af undervisning i museets udstillinger.

Krav til jeres færdsel på museet: Når I ankommer, skal den ansvarlige for gruppen gennemlæse og udfylde kontaktoplysninger på vores færdselsregler. Dem finder du her.