Vil du være en del af Kvindemuseets skoletjeneste?

19.11.2018

Vil du være en del af Kvindemuseets skoletjeneste?

JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD

Kvindemuseets skoletjeneste er i bevægelse. Siden 2015 har vi udviklet forløb om køn, ligestilling og demokrati rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelserne. Vi søger en person, som vil være en del af dette arbejde.

Kvindemuseets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Kvindemuseets undervisningsforløb vægter et læringsrum, hvor dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Vi arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, idet vi ønsker at nuancere historien, skabe nye perspektiver og rum for refleksion. Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle forløb.

Primære arbejdsopgaver:

  • Varetagelse af undervisningsopgaver og andre formidlingsopgaver i museets skoletjeneste
  • Medudvikler af et danskfagligt undervisningsmateriale rettet mod ungdomsuddannelse og grundskole omhandlende køn og sprog

Arbejdsopgaverne vil foregå i et tæt samarbejde med museets skoletjeneste-medarbejdere.

Kvalifikationer:

  • Viden om og interesse for nutidige kønsdebatter og ligestillingsproblematikker
  • En relevant faglig baggrund – gerne cand.mag, cand.public. eller læreruddannet
  • Gerne viden om kønnenes kulturhistorie
  • Gerne viden om og erfaring med undervisning, planlægning og koordinering af undervisning
  • Gode evner for mundtlig og skriftlig formidling
  • Gode samarbejdsevner og overblik.

 

Stillingen som museumsformidler under løntilskud er ledig 1. januar 2019. Det er en forudsætning, at kandidaten er berettiget til 4 måneders løntilskud.

Ansøgning og CV sendes til skoletjenesten@kvindemuseet.dk senest mandag d. 10. december. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.

Vi anbefaler alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge jobbet.

For yderligere oplysninger, kontakt undervisnings- og udviklingsansvarlig Anna Svenning 25 45 45 11 / as@kvindemuseet.dk