Fonde støtter Kvindemuseet med knap ni millioner

06.05.2017

Fonde støtter Kvindemuseet med knap ni millioner

A.P. Møller Fonden vil give 4 mio og Augustinusfonden 2 mio til et større projekt, hvor Kvindemuseet revitaliserer bygningen.

Senest giver også Salling Fonden støtte til renoveringen. Salling Fonden yder særligt støtte til den del af Kvindemuseets renovering, der er med til at gøre indgangsområderne mere brugervenlige. Fra Salling fonden kan Kvindemuseet hente knap 3 mio og har nu har næsten 9 mio til udvendig og indvendig modernisering

Hvordan åbne en bygning, der lukker sig om sig selv? Hvordan lokke flere besøgende til museet? Hvordan integrere nye formidlingsformer i en fredet bygning?

Det gamle rådhus
Kvindemuseet ligger i byens gamle rådhus, som er fredet. Den fornemme og ophøjede bygning kan dog være svær at finde, og den signalerer ikke i sig selv, at dette er et sted, hvor man bare går ind.

Indbydende modernisering
For museets leder, Merete Ipsen er det vigtigt, at alle føler sig velkomne:
”Kvindemuseets hus skal gøres fristende at nærme sig. Der er ikke tale om at bygge nyt. Moderne faciliteter skal indføjes med respekt for den fredede bygning, hvor det nye i det gamle bliver funktionelt men ikke synligt”, fortæller hun.
Projektet omfatter renovering, øget sikkerhedsniveau, brug af lyd og lys, moderne formidlingsgreb, hvor IT anvendes optimalt, bedre publikumsfaciliteter og modernisering.

Flere fonde støtter Kvindemuseet
Med støtte fra Nordea-fonden og flere åbnede Kvindemuseet tidligere på året en gennemarbejdet udstilling, som indgår i den samlede ’foryngelse’ af museets profil. Køn Redelighed / Gender Blender kaldes den nye basisudstilling, som lægger op til refleksion over kønnets betydning i hverdagen og i vores kulturarv.

Mangler stadig midler
Med de knap ni milioner kan museet starte, men det er ikke muligt at nå fra kælder til kvist. Derfor fortsætter arbejdet med ansøgninger om flere midler.
”Men under alle omstændigheder starter planarbejdet nu, så det kan være til glæde for de mange gæster, der stadig sidst på året når at besøge byen og museet i kulturhovedstadsåret”, udtaler Merete Ipsen.

YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT MUSEUMSLEDER MERETE IPSEN | MI@KVINDEMUSEET.DK | 25 45 45 20
YDERLIGERE PRESSEMATERIALE: JRB@KVINDEMUSEET.DK