Familiepolitisk Samtalesalon

25.08.2016 · 18.30 - 20.30

Familiepolitisk Samtalesalon

Fokus på børnefamilier og borgerinddragelse

Torsdag aften gæster Morten Østergaard og Zenia Stampe Aarhus som en del af en landsdækkende indsats for at sætte fokus på børne- og familiepolitikken i Danmark. Besøgene skal give inspiration til en åben og borgerinddragende Familiepolitisk Samtalesalon Alle er velkomne, til at deltage i dialogen om de problemer nutidens familier står overfor. Samtalesalonen skal give familierne mulighed for selv at sætte fingeren der hvor det gør ondt, inspirere hinanden og arbejde med politiske løsninger såvel som løsninger indenfor hjemmets fire vægge.

Arrangementet er planlagt i samarbejde med det landsdækkende og tværpolitiske Familiepolitisk Netværk og støttet af BUPL og Kvindemuseet.

Ønsker du at deltage og være med til at sætte fokus på børne- og familiepolitikken i Danmark samt være med til at finde nye løsninger sammen på tværs af partipolitiske skel? Så kom og vær med på torsdag!

Aftenens program
18:30 – 18:45 Velkomst ved Karen Lumholt fra Familiepolitisk Netværk, samt Morten Østergaard og Zenia Stampe. Rammen for aftenens samtalesalon sættes.
18:45 – 19:15 Oplæg fra Familiepolitisk Netværk om Familiens rolle og udfordringer i dagens Danmark.
19:15 – 20:15 Samtalesalon mellem deltagerne
Hvilke emner skal morgendagens debat og politik dreje sig om? Hvilke væsentlige problemstillinger bør vi løse i relation til børne- og familiepoitikken og hvordan? Deltagerne taler sammen i grupper og giver deres bud på oplagte emner til en familiepolitisk dagsorden.
20:15 – 20:30 Opsamling på aftenens emne og afrunding
Tak for i aften!

Vores økologiske café holder åben til 18.30 og serverer mad indtil 17.30, så kom lidt før, hvis du vil købe lidt at drikke til arrangementet.

Torsdag d. 25. august kl. 18.30 – 20.30 i den gamle byrådssal på Kvindemuseet
Der er gratis entré til samtalesalonen