Barnestreger v. Naja Pedersen

27.02.2019 · 17 - 18.30

Barnestreger v. Naja Pedersen

Børnetegninger

Naja Pedersen, cand.mag. i Moderne Litteratur og litteraturformidling og Kunsthistorie, børnetegningsforsker

Børnetegningens betydning og relevans stiger i en tid, hvor kreativitet betragtes som en vigtig drivkraft i samfundet og økonomien. Børns visuelle udtryksmuligheder har ændret sig radikalt gennem de sidste 75 år. Dette kunne skyldes den omfattende udvikling af visuelle kulturmuligheder målrettet børn i form af tegneserier, tv, film og de sociale medier. Er børn generelt blevet dårligere til at tegne, male, forme og bygge?

I dette foredrag fortæller kunst og kulturformidler Naja Pedersen om, hvad en børnetegning egentlig er, hvordan begrebet børnetegninger har udviklet sig, og hvordan vi kan forstå børnetegninger i dag. Hun viser eksempler på historiske børnetegninger fra bl.a. større danske samlinger. Hun giver også gode råd til, hvordan man som forældre og bedsteforældre, lærere og pædagoger kan bakke op om, at flere børn tegner i deres hverdag.

Barnestreger – Kvindemuseets foredragsrække om børnetegninger

Hvad er en børnetegning? Hvorfor tegner børn? Hvad kan vi lære om børn ved at undersøge deres tegninger?

Under titlen Barnestreger ønsker Kvindemuseet de kommende år at sætte fokus på børns tegninger. I løbet af foråret sker det gennem en kort foredragsrække med tre eksperter i børnetegninger og børnekultur.

Her vil vi i første foredrag få en generel introduktion til hvad børnetegninger er og hvordan vi kan understøtte børns tegning. Det sker den 27. februar ved kunstformidler og børnetegningsforsker Naja Pedersen. Det andet foredrag i rækken undersøger med særligt fokus på kønsforskelle, hvordan børn forholder sig til sig selv og deres omgivelser gennem tegninger. Det er den 20. marts ved lektor i pædagogisk psykologi Anne Maj Nielsen. Sidste og tredje foredrag dykker ned i udvekslingen mellem børn og voksnes billedproduktion ved at undersøge børnetegningen som kunstnerisk ideal i Danmark i både 1800-tallet og 1930’erne. Og det finder sted den 8. maj ved professor i børnelitteratur Nina Christensen.

Praktisk info

Tidspunkt: 17.00-18.30. Foredraget varer cirka 45 minutter, hvorefter der vil være en pause på et kvarter efterfulgt af cirka 30 minutter til spørgsmål og diskussion.

Adresse: Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.

Pris: Entrépris til museet. Voksne (også pensionister): 65,- kr. // Studerende: 50,- kr. // Børn og unge under 18 år: Gratis.

Tilmelding: Send en mail til kontakt@kvindemuseet.dk