Active QUEERING

17.03.2015 · 10 - 11.30

Active QUEERING

Interview ved Mads Ananda Lodahl
I forbindelse med IMCs Gendering Workshop på Aarhus Universitet inviterer Kvindemuseet, i samarbejde med IMC (Interacting Minds Centre), til en samtale om køn i et queer-perspektiv.

Forfatter og foredragsholder, Mads Ananda Lodahl, vil interviewe de to hovedtalere ved workshoppen, Dr. Anne Fausto-Sterling, professor i biologi og kønsstudier og Dr. Julie Nelson professor med speciale i feminisme og økonomi.

Deltagerne
Mads Ananda Lodahl beskæftiger sig med samfundets forventninger til mænd og kvinder og med alle dem, der kommer i klemme i de forventninger. Såsom homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede, men også såkaldte maskuline kvinder, feminine mænd, generte drenge, promiskuøse piger osv. Mads Ananda Lodahl udfordrer således det heteronormative; ifølge ham giver det mere mening at kritisere dem, der er inde i varmen, end at forsvare dem, der er ude i kulden.

Dr. Anne Fausto-Sterling er biologiprofessor med fokus på kønsstudier ved Brown University i USA. Hun har med sin dynamic systems theory udviklet en ny forståelse af forholdet mellem arv og miljø i et kønsperspektiv. Hun forholder sig kritisk til biologisk køn som direkte årsag til socialt køn og mener at køn konstrueres af biologiske såvel som sociale påvirkninger.

Dr. Julie Nelson er økonomiprofessor ved University of Massachusetts i USA. Hendes arbejde er specialiseret omkring feminisme og økonomi, og hvordan de to påvirker hinanden. Hun forholder sig kritisk til de generaliseringer, der drages fra forskningsdata om mænd, kvinder og økonomi og problematiserer de led i en forskningsproces, hvor der er rig mulighed for at lukke stereotypiske forventninger om køn og økonomi ind.
Da de to hovedtalere begge er fra USA, foregår både interviewet og den efterfølgende debat på engelsk.

Arrangementet er gratis