Livsportrætter

13. januar - 11. marts 2007

Livsportrætter

13. januar - 11. marts 2007

Billeder af nydanskere på arbejdsmarkedet

Billedkunstneren Rikke Rohde har malet 15 Livsportrætter af nydanskere, der bor og arbejder i Region Midtjylland. Livsportrætterne gengiver personernes liv i glimt og sammenhænge.

Fælles for de 15 nydanskere er, at de alle er værdsatte medarbejdere på danske arbejdspladser. Fælles for dem er også, at de ikke giver op, og at de har været gode til at knække de usynlige koder i den danske kultur og på deres arbejdspladser.

Netop nydanskernes udfordring med at knække de danske koder og uskrevne regler er i maleriernes fokus. Malerierne vender spejlet den anden vej: De har selv indlejrede koder, som betragteren må knække.

I Livsportrætter arbejder Rikke Rohde med koder i både lettilgængelig og mere skjult form.
Symboler på danske fænomener indgår i malerierne side om side med symboler, genstande eller personer fra det land, den portrætterede kommer fra. Symboler, som kan have politisk eller religiøs betydning, men som lige så ofte udelukkende refererer til det helt konkrete liv, den pågældende har haft og har. Vi ser hovedpersonen i dennes oprindelige hjemland og lige nu, på en dansk arbejdsplads. Scener fra en kurdisk landsby, et universitet i Irak eller en forstad i Saigon veksler med dagligdags situationer fra danske arbejdspladser, ligesom krigssituationer, kort med flugtruter og gengivelser af begivenheder fra fortiden ses side om side med symboler, steder og handlinger fra det nye hjemland, Danmark.

Man får serveret en fortælling, men i malerierne er samtidig et element af mystik og gådefuldhed. Som betragtere tvinges vi til at afkode de tegn, Livsportrætterne bærer på.