Vejen til kvindernes stemmeret

Undervisningsforløbet tager eleverne med på en rejse tilbage til perioden 1849-1915, hvor Danmark blev et demokrati, og hvor den første kvindebevægelse kæmpede for kvindernes ret til at deltage i dette demokrati. Eleverne vil ligeledes møde kvindebevægelsens andre kampe for ligestilling – i ægteskabet og i samfundet.

Undervisningen foregår i den gamle byrådssal, som fremstår som i 1909, hvor kvinder fik kommunal valgret. Her vil de også møde Dagmar Pedersen, som var den eneste kvinde i Aarhus Byråd i denne periode.

Efter en kort introduktion arbejder eleverne to og to med en række museumskasser, som indeholder genstande, tekst- og billedmateriale. Derefter taler vi om, hvordan man har anskuet køn og kønsroller i 1800-tallet, og hvordan kampen for kvindestemmeretten har foregået. I sidste del af undervisningsforløbet debatterer eleverne nutidige aspekter af demokrati og ligestilling.
Det handler om stemmeret og ligestilling i 1800-tallet, men også nu og i fremtiden.

Fag: Samfundsfag og historie
Tid: 60 min.
Pris: 500,-

Book forløb

Tilknyttede objekter fra samlingen