Fra sædelighedsfejde til #metoo

Om seksualitetshistorie og seksuel ligestilling fra 1800-tallet til nu

”Manden afgiver Kønsceller, Kvinden optager dem – i denne simple Formel ligger hele Forskellen mellem Mand og Kvinde, mellem det mandlige og kvindelige Kønsliv. Han vil erobre, hun erobres. Han er den belejrende Hær, hun Fæstningen. Han er Naalen, hun er Magneten, der tilsyneladende er i Ro, men i Virkeligheden uafbrudt udstraaler erotiske Kræfter”.

Sådan skrev overlæge Axel Tofte i bogen ”Seksuel Hygiejne”, som i 1940’erne og 1950’erne blev solgt i svimlende 125.000 eksemplarer. Citatet afspejler datidens syn på den kvindelige og mandelige seksualitet – en seksualitetsforståelse, som også var den dominerende i 1800-tallet, og som strækker sig helt op til 1970’erne.

Hvordan kan det være, at det netop er denne forståelse af køn og seksualitet, som har været den herskende? Er vi i dag seksuelt ligestillede? Og hvordan kan vi bruge seksualitetshistorien til at forstå nutidens syn på kønsroller og seksualitet?

I forløbet tages eleverne på en rejse tilbage i seksualitetshistorien fra 1800-tallets borgerskab og sædelighedsfejde til nutidens fjerdebølge feminisme, #metoo og samfundsdebat omkring slutshaming, sexisme, digitale sexkrænkelser og seksuel ligestilling. Undervejs stifter eleverne bekendtskab med borgerskabets tabuiserede og skjulte kønsliv, usikre præventionsformer og strikse seksualmoral, 1940’ernes og 50’ernes formanende seksualundervisning samt 1960’ernes og 70’ernes ungdomsoprør og kvindekampe, hvor seksualiteten sættes fri.

Forløbet er tredelt. I museets udstillinger møder eleverne gennem et oplæg seksualitetshistorien fra 1800-tallet til i dag. De historiske genstande danner udgangspunktet. Derefter ser eleverne udstillingerne på egen hånd, imens de i grupper reflekterer over nutidens syn på køn og seksualitet. Til sidst samles op på elevernes oplevelser med udstillingerne, og med udgangspunkt i elevernes indbyrdes samtaler debatteres: Hænger vi stadig fast i en seksualitetsforståelse om manden som den aktive og aggressive og kvinden som den passive og tilbageholdende? Er forskellene på mandens og kvindens seksualitet rent biologisk betinget, eller kan vi også finde svar i kulturhistorien? Skal kvinder i dag stadig passe på deres rygte? Og hvor efterlader #metoo mændene?

Forløbet er tiltænkt fagene dansk, historie og samfundsfag – eksempelvis i forbindelse med en litteraturhistorisk læsning om Det Moderne Gennembrud og sædelighedsfejden eller i forbindelse med en historisk eller samfundsfaglig vinkel på køn, seksualitet og ligestilling.

Forløbet rettes ind efter jeres vinkel på undervisningen og de unges interesseområder.

Ved booking af forløb, skriv til undervisning@konmuseum.dk

Fag: Dansk, historie og samfundsfag

Tid: 90 min.

Pris: 600,-