#ingenlillelort – om aktivisten Astrid Lindgren

”Når man én gang har set, at man kan udrette noget med ord, falder det naturligt, at man bruger ord, når man synes, at noget forekommer helt vanvittigt, og man vil lave det om.”

(Astrid Lindgren, interview i NDR, 1993)

Astrid Lindgren (1907-2002) trådte i 1976, som 68-årig, ind på den samfundspolitiske scene, provokeret af datidens svenske skattepolitik. Dette blev starten på en periode i Astrid Lindgrens liv, hvor forfatterskabet ofte måtte vige til fordel for hendes mærkesager. Hun gav dyrene en stemme og protesterede mod manglende dyrevelfærd. Hun kæmpede mod kernekraft og for bevarelse af naturen. Og som en rød tråd igennem hele hendes engagement finder man barnet, altid barnet.

Undervisningen foregår i særudstillingen #ingenlillelort, som sætter fokus på Astrid Lindgren som meningsdanner og debattør. Her præsenteres eleverne for den populære børnebogsforfatters aktivistiske virke. Samtidig inviterer udstillingen til refleksioner over de muligheder, vi selv har for at benytte vores stemmer.

Undervisningsforløbet kredser på én gang om Astrid Lindgrens særlige skrivestil og appelformer samt grundlæggende rettigheder i et demokratisk samfund. Forløbet passer derfor ideelt til et tværfagligt samarbejde mellem dansk og samfundsfag, men er selvfølgelig også relevant for de enkelte fag alene.

Formålet med undervisningen er at gøre eleverne opmærksomme på deres rettigheder i et demokratisk samfund og styrke deres tro på egne muligheder for indflydelse i den offentlige debat.

Som forberedelse inden besøget på museet anbefaler vi, at I læser Astrid Lindgrens tale ”Aldrig våld”, som kan downloades her.

Fag: Dansk og samfundsfag niveau A, B og C.

Kernestof og faglige mål for faget dansk:

Kernestof:

– Retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation.

– Sproglige træk ved genrerne, den retoriske hensigtsmæssighed ved forskellige stillejer, henvendelsesformer og fremstillingsformer.

– Svenske tekster på originalsprog.

Faglige mål:

– Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier samt forståelse for sammenhæng mellem indhold, form og funktion.

– Indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.

Kernestof og faglige mål for faget samfundsfag:

Kernestof:

– Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier.

– Magt og indflydelse samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

Faglige mål:

– Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.

– På et fagligt grundlag, argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

– Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Tid: 60 minutter
Pris:  500 kr.

Book forløb