Grundloven, rager den mig?

Om demokrati, medborgerskab og ligestilling før, nu og i fremtiden

I dette forløb får eleverne anledning til at reflektere over demokratiets form og deres eget forhold til demokratiet i dag. Hvad skal der til, for at noget kan kaldes et demokrati? Hvem skal have stemmeret? Og kan vi egentlig tage demokratiet i sin nuværende form for givet?

Eleverne præsenteres for fordelingen af magten i demokratiets spæde start og debatter angående stemmeretten i kølvandet på indførelsen af Danmarks første grundlov. Hver enkelt elev tildeles en historisk rolle – en person, der har haft en særlig holdning til spørgsmålet om stemmeret i tiden frem mod grundlovsændringen i 1915. Hermed stifter eleverne bekendtskab med argumenterne for og imod stemmeret til forskellige grupper i samfundet.

Forløbet foregår i den stemningsfyldte byrådssal, hvor vi afslutningsvist afholder grundlovsfest med bannere og taler, som eleverne fremstiller i grupper.   

Bemærk: Forløbet egner sig bedst til en klassestørrelse på minimum 12 elever. Kommer du med færre elever end 12, foreslår vi, at du vælger et andet forløb.

Loft for elever: 30 stk.
Fag:
Historie og samfundsfag
Tid: 90 minutter plus besøg på skolen
Pris: 900,-

Book forløb