Frihed, lighed og søsterskab

Om kvindebevægelsen i 1970’erne og nutidens ligestillingsdebatter

I udstillingerne, Køn Redelighed og Rødstrømperummet, præsenteres eleverne for Rødstrømperne og fem af de mærkesager, som bevægelsen slog på tromme for. Nemlig, ligeløn, ”det private er politisk”, retten til fri abort, kropslig og seksuel frigørelse samt et opgør med fastlåste kønsroller.

I undervisningsforløbet skal eleverne lade sig inspirere af Rødstrømpernes kreative kommunikationsformer, når de selv skal producere bannere med rimende slogans og farverige illustrationer.

Med disse bannere i hånden får eleverne anledning til at afprøve egne argumentationsevner i ligestillingsdebatten. I grupper får eleverne uddelt et givent synspunkt, som de skal argumentere for og overbevise klassekammeraterne om, er det rigtige. Her vil køns- og ligestillingsdebatternes mange modsatrettede positioner komme i spil.

Gennem hele forløbet inviteres eleverne til at reflektere over 70’er feminismens betydning, mål og metoder, imens de perspektiverer dem til nutidige ligestillingsdebatter. Er det de samme debatter, vi har om køn, ligestilling og seksualitet i dag som i 1970’erne? Ser Rødstrømper og feminister efter #metoo de samme problematikker og løsninger? Og benytter de samme metoder?

Inden forløbet må i meget gerne synge denne rødstrømpesang, som er digtet tilbage i 1971. Der følger også nogle reflektionsspørgsmål og en opfordring til at digte videre selv. Hent materialet her

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Loft for elever: 30 stk.
Fag:
Samfundsfag niveau A, B og C
Tid: 90 min.
Pris: 900,-

Book forløb