8. marts på Kvindemuseet

Frihed, lighed og søsterskab

Om kønsdebatter og ligestillingskampe i 1970’erne og nu

Kønskvoter, øremærket barsel og juridisk abort? Ligeløn, tabermænd og #metoo? I samfundsdebatten ser vi igen og igen diskussioner om køn og ligestilling, for køn har en stor betydning for os som individer og som samfund.

I undervisningsforløbet ”FRIHED, LIGHED OG SØSTERSKAB” kommer eleverne til at forholde sig til centrale køns- og ligestillingsdebatter før og nu. I udstillingen Køn Redelighed møder de 1970’ernes kvindebevægelse og fem af de mærkesager, som bevægelsen stod for: Ligeløn, at gøre det private politisk, retten til fri abort, kropslig og seksuel frigørelse samt et opgør med fastlåste kønsroller.

De historiske ligestillingskampe knyttes efterfølgende til aktuelle kønsdebatter. For er kønskvoter vejen frem, hvis der skal skabes mere lighed på arbejdsmarkedet? Skal det være muligt for mænd at kunne få en juridisk abort? Og kan man både være feminist og klæde sig seksuelt udfordrende?

I undervisningsforløbet introduceres eleverne til en holdning, som de skal argumentere for. I grupper producerer de slagord og bannere, som de bruger til at overbevise de andre grupper om, at netop deres holdninger er de rigtige. Og de vil opleve kønsdebattens mange og modsatrettede positioner.

Vi slutter af med at debattere: Har vi ligestilling i Danmark? Hvordan adskiller vores tids kønsblik sig fra 1960’ernes og 1970’ernes? Hvilken betydning har rødstømpebevægelsen haft? Og hvilke ligestillingskampe ser vi i fremtiden?

Som forberedelse må I gerne have sunget sangen ”Du må få min kasserolle”, som kan downloades her.

 

Kernestof og faglige mål for faget samfundsfag:

Kernestof:
– Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

Faglige mål:
– Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og diskutere løsninger herpå
– Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
– Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
– Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Læs aftalebetingelser i forbindelse med booking af undervisning her.

Fag: Samfundsfag niveau A, B og C
Tid: 90 minutter
Pris: 600,-

Book forløb